Eigen rijder worden

Wil jij eigen rijder worden? In dit blog lees je over de mogelijkheden. Want eigen rijder worden, is een hele stap.

Eigen rijder worden

We gaan het in dit blog hebben over “eigen rijder worden” (oftewel: transportondernemer). Wat zijn de voorwaarden en de mogelijkheden? Want eigen rijder worden is makkelijker gezegd, dan gedaan. Maar bij De VerkeersAcademie hebben we al veel studenten zelfstandig ondernemer zien worden. Met een beetje inzet van jou, helpt De VerkeersAcademie jou om je eigen transportbedrijf te beginnen.

Hoe kun je eigen rijder worden?

Allereerst moet je als eigen rijder kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging. Zodra de Eurovergunning is verleend, moet je als eigen rijder over minimaal één voertuig beschikken.

Kredietwaardigheid

Ga je eigen rijder worden dan moet je over voldoende financiële middelen beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. NIWO gaat uit van een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als je één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat je inzet. Dus stel; je heeft drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro.

Vakbekwaamheid

Wanneer je eigen rijder bent, ben jij degene, die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden. Om die reden moet jij vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Voor dit vakdiploma leg je een zestal examens af bij het CBR. De VerkeersAcademie verzorgt in Nederland de opleiding tot eigen rijder.

Betrouwbaarheid

Iedereen die zelfstandig transportondernemer wil worden moet betrouwbaar zijn. Je toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO. Je vraagt de VOG dus pas aan, net voor of net na het behalen van je laatste examen.

Wet Bibob

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van Bureau Bibob. In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan, als daar aanleiding toe is.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De laatste voorwaarde om zelfstandig transportondernemer te kunnen worden is de leukste. Want dat betekent dat jouw bedrijf is geboren. De onderneming moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. De NIWO haalt deze gegevens zelf uit het Handelsregister, een KvK-uittreksel is niet meer nodig.

Veel voorwaarden regel je dus bij de gemeente of via de bank. Maar om aan de voorwaarde van “Vakbekwaamheid” te voldoen, zul je aan de bak moeten. Je zult moeten studeren. En De VerkeersAcademie biedt je maar liefst drie mogelijkheden om eigen rijder te worden.

Opleidingsmogelijkheden “eigen rijder worden”

De zaterdagopleiding

De zaterdagopleiding “eigen rijder worden” is de eerste mogelijkheid. De naam verklapt het al. Je komt op zaterdagen naar school. Tussen alle zes modules zit een vrije zaterdag. Die kun je gebruiken voor extra studietijd voor je examen.

De dagopleiding

De dagopleiding “eigen rijder worden” kent dezelfde opzet als de zaterdagopleiding. Alleen dan kom je niet op zaterdagen, maar op een doordeweekse dag naar school. De opleiding kent een vrije studiedag voor je examens.

Thuisstudie

De thuisstudie “eigen rijder worden” is niet een thuisstudie met boeken. De VerkeersAcademie biedt je als enige in Nederland de mogelijkheid om deze opleiding via e-learning te doen. Het voordeel van e-learning vergeleken met boeken zijn:

  • Je krijgt direct feedback op je oefenvragen
  • Je persoonlijke coach ziet je vorderingen en kan je extra begeleiden
  • Je hebt direct contact met je persoonlijke coach via de leeromgeving
  • Het lesmateriaal is altijd up-to-date, wat met boeken onmogelijk is
  • Je krijgt uitleg van je virtuele coach bij het maken van rekenopdrachten met video
  • Leesondersteuning als je moeite hebt met lezen
  • Een vragenapp op je telefoon helpt je met het onthouden van de leerstof door elke dag vragen te sturen naar je telefoon.

Meer over de opleiding “eigen rijder worden” lees je op deze opleidingspagina.

De opleiding eigen rijder worden

Eigen rijder worden betekent examen doen in 6 vakken. Het gaat om de volgende vakken:

Personeelsmanagement
Bedrijfsmanagement
Calculatie
Financieel Management
Wegvervoer Goederen 1 en 2

De examens worden afgenomen door het CBR. En als jij naar school komt en je doet je stukje huiswerk, dan slaag je. Daar helpt De VerkeersAcademie je bij.

Lesmethode Opleidingskosten Examenkosten
Klassikale lessen € 1.499,- € 956,00
Online studeren € 450,- € 956,00

De opleidingskosten zijn inclusief het online lesmateriaal, boeken en uitreikstukken. De genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Examenkosten worden apart in rekening gebracht.

Direct inschrijven