Algemene informatie

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 op de 5 leerlingen last heeft van faalangst en/of examenvrees. Iedere rijinstructeur krijgt hier vroeg of later dan ook herhaaldelijk mee te maken. Ook jij. Meestal worden de symptomen niet herkend en krijgen deze leerlingen niet de speciale aandacht die ze tijdens hun rijopleiding verdienen. Tot op heden is er nooit een opleiding in Nederlands geweest die rijinstructeurs explicitiet traint in de juiste vaardigheden op het gebied van faalangst. Dat vonden we onacceptabel, aangezien leerlingen met faalangst via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een apart examentraject kunnen volgen. Dit was reden voor ons om te starten met de opleiding faalangstinstructeur.

Opzet opleiding

De opleiding faalangstinstructeur neemt twee dagdelen theoriebijscholing in beslag. Indien je ook het certificaat faalangstinstructeur wilt behalen dien je nog aansluitend 1 dagdeel praktijkbijscholing te volgen (losse module). Tijdens deze dag ga je het geleerde in de praktijk brengen door middel van rolspellen in de lesauto.