Algemene informatie

Leerlingen die een informatieverwerkingsprobleem hebben denken anders dan leerlingen die deze problematiek niet hebben. Om deze kwetsbare groep goed te begeleiden en verantwoord les te kunnen geven, werken wij samen met Spectrum Brabant, de ontwikkelaar van het autisme- en ADHD-protocol voor rijinstructeurs. Door de basisopleiding of vervolgopleiding Autisme en ADHD te volgen leer je hoe je jezelf als een ware kameleon kunt aanpassen aan je leerling. Daarnaast leer je ook hoe je jouw lesmethode en instructie op een juiste en effectieve manier aanpast aan een ieder zijn/haar behoefte. Ongeacht of het nu om autisme, ADHD of een leerling met cognitieve beperkingen gaat. Na het volgen van deze opleiding ben je straks in staat om iedereen op een effectieve manier les te geven. Je leert jezelf niet alleen te richten op de beperking, maar juist gebruik te maken van de sterke kanten van de leerling die je begeleidt. Onze samenwerking met Spectrum Nederland biedt de volgende voordelen:

  • Jarenlange ervaring in het bijscholen van rijinstructeurs op het gebied van autisme en ADHD;
  • Spectrum heeft ook AA-examinatoren en Deskundigen Praktische Rijvaardigheid opgeleid;
  • Je wordt erkend als gespecialiseerde rijschool;
  • Je wordt als rijinstructeur vermeld op de drukbezochte website www.rijles-en-autisme.nl. Belgische rijinstructeurs krijgen een vermelding op www.rijles-en-autisme.be;
  • De bijscholing is praktijkgericht; de opgedane kennis is relevant tijdens de rijopleiding;
  • Spectrum heeft een uniek protocol ontwikkeld voor jou om te gebruiken tijdens jouw rijlessen. Hetzelfde protocol wordt ook gebruikt door AA-examinatoren en Deskundigen Praktische Rijvaardigheid.

De basisopleiding

Het doel van de basisopleiding is dat je met meer vertrouwen jouw leerlingen tegemoet kunt treden. Rust en duidelijkheid zijn de belangrijkste kernwoorden. Deze opleiding levert je basale kennis op over wat autisme inhoudt en welke concrete gedragingen je tegen kunt komen. Aan de hand van herkenbare, concrete praktijkvoorbeelden worden de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen behandeld. Na afronding kun je signalen van overbelasting en overprikkeling bij je leerlingen herkennen en beschik je over stevige handvatten hoe hiermee om te gaan tijdens de rijles. Wat je leert is natuurlijk ook goed inzetbaar bij rijlessen met reguliere leerlingen of leerlingen met andere leerproblemen. In overleg met het CBR is besloten dat deze opleiding ook van toepassing is voor RIS-instructeurs.

De gevorderdenopleiding

Na het doorlopen van de basisopleiding kun je ervoor kiezen om ook de gevorderdentraining te gaan volgen. Hierin gaan we nog dieper in op de aard van de stoornis en de gevolgen voor leerlingen met autisme en ADHD. Je wordt getraind aan de hand van recente theorieën en verklaringsmodellen. Rijinstructeurs die deze training hebben gevolgd en met goed gevolg hebben afgerond, mogen hierna werken met het speciaal door Spectrum Nederland ontwikkeld ‘Autismeprotocol rijles’ en ‘’ADHD-protocol rijles’. Zowel in het ADHD- als autismeprotocol staat in concrete stappen beschreven hoe (volgens welke methodieken) je op maat lesgeeft aan een leerling met autisme of ADHD. Ook AA-examinatoren en Deskundigen Praktische Rijvaardigheid zijn getraind in deze protocollen. Je spreekt dus dezelfde taal. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en duidelijkheid bij je leerling en vergroot de kans van slagen aanzienlijk. In overleg met het CBR is besloten dat deze opleiding ook van toepassing is voor RIS-instructeurs.

Erkenning

De opleidingscyclus bestaat uit de volgende onderdelen: de basisopleiding (2 dagdelen), de gevorderdenopleiding (3 dagdelen) en de terugkomdag. Na het volgen van de gehele cyclus ben je officieel erkend als gespecialiseerde rijschool. Dit houdt in dat je met je rijschool logo op de drukbezochte website www.rijles-en-autisme.nl wordt geplaatst. Deze website maakt onderdeel uit van Spectrum Nederland en is voor ouders en begeleiders dé manier om naar een rijschool te zoeken. Er zijn rijscholen die zich volledig hebben gericht op het lesgeven aan deze doelgroep. Indien je elk jaar aanwezig bent op de terugkomdag blijft jouw erkenning in stand.

Lestijden en startdata

Aan het einde van elk jaar staan intervisiebijeenkomsten gepland. Voor de actuele planning hiervan dien je contact op te nemen met Spectrum Brabant.

Opleidingskosten

Opleiding Opleidingskosten Dagdelen
Basisopleiding Autisme en ADHD (ook RIS) €425 2
Gevorderdenopleiding Autisme en ADHD (ook RIS) €520 3
Terugkomdag €187 1

De opleidingskosten zijn inclusief lesmateriaal en begeleidingskosten. Ook word je die dag voorzien van een lunch en een koffie/thee arrangement.