Algemeen

Sinds 1 april 2020 moet je als rijinstructeur altijd één theoretische bijscholing over WET- EN REGELGEVING volgen. Je kunt ervoor kiezen voor het op peil houden van het RVV, maar nu bieden wij je ook de mogelijkheid om de kennis van de regels vanuit de Wegenverkeerswet (WvW) te verbeteren.

We hebben voor de Wegenverkeerswet als onderwerp gekozen, omdat deze regelgeving ook terugkomt in het theorie-examen voor de rijbewijskandidaat.

We beperken ons niet alleen tot de Wegenverkeerswet. Ook andere relevante regelgeving komt aan bod, zoals de Regeling Voertuigen.