Korte omschrijving van deze bijscholing

42: de instructiekaart gebruiken tijdens de rijopleiding (ook RIS) is een theoretische bijscholing voor rij-instructeurs en duurt twee dagdelen. Je gaat daadwerkelijk leren de kaart te gebruiken tijdens de rijopleiding. De volgende onderwerpen komen op een praktijkgerichte manier aan bod:

  • Wat is een leerplan, leergang, lesplan
  • Wat is toetsing
  • Model van Gelder nader toegelicht
  • De vereiste en feitelijke beginsituatie
  • Een juiste doelstelling formuleren
  • Aansluiting voorgaande lesonderwerpen
  • Logische opbouw in lesonderwerpen
  • Toetsing in de praktijk
  • Feedback geven
  • Product- en procesevaluatie

Het daadwerkelijk gebruiken en invullen van een instructievorderingenkaart wordt dus ook echt geoefend.

Duur 2 dagdelen
Lestijden 08.30 – 15.00 uur
Prijs € 229,-*

* Inclusief aan- en afmeldkosten IBKI, lunch en koffie en thee.