Verlenging WRM-lesbevoegdheden vanwege lockdown

Door de lockdown zijn de rijlessen, rijexamens en WRM-examens stilgelegd tot in elk geval 19 januari 2021. In een aantal gevallen kunnen rijinstructeurs daardoor niet aan hun bijscholingsverplichtingen voldoen en kunnen rijinstructeurs in opleiding die niet op tijd afronden. IBKI zal hen als volgt tegemoetkomen.

Verlenging WRM-lesbevoegdheden vanwege lockdown

Verlenging WRM-lesbevoegdheden met zes maanden

Wanneer de WRM-lesbevoegdheid verloopt vanaf 15 december 2020 tot en met 31 maart 2021, zal IBKI die met 6 maanden verlengen. De rijinstructeur ontvangt daarvoor een nieuwe WRM-pas*. Binnen die nieuwe termijn moet de rijinstructeur aan alle voorwaarden (theoriebijscholing, praktijkbegeleiding, VOG) voldoen. IBKI zal deze rijinstructeurs persoonlijk per e-mail informeren dat hun WRM-lesbevoegdheid is verlengd.

Verlenging stagebevoegdheden met zes maanden

Van de stagepassen die vanaf 15 december 2020 tot en met 31 maart 2021 verlopen, zal de geldigheid met zes maanden worden verlengd en een nieuwe pas worden toegezonden*, zodat stagiairs na de lockdown opnieuw hun stagelessen en het bijwonen van een CBR-examen kunnen plannen. Ook zij ontvangen een e-mail over de verlenging.

Verlenging geldigheid examenresultaten fase 1 en fase 2

De geldigheid van de examenresultaten voor de fasen 1 en 2 kan indien nodig ook worden verlengd. Dit kan alleen op aanvraag door de rijinstructeur via info@ibki.nl en alleen voor examenresultaten die verlopen vanaf 15 december 2020 tot en met 31 maart 2021. Bij een aanvraag altijd de naam, het relatienummer of de geboortedatum en het examen of de examens waarvan de geldigheid moet worden verlengd vermelden.

*: Om een nieuwe bevoegdheidspas aan te kunnen maken, is het verstandig om bij uw profiel toestemming te geven voor het gebruik van handtekening en pasfoto uit het rijbewijsregister. Zonder die toestemming moet u met IBKI een afspraak maken om de pasfoto te laten maken en de handtekening te zetten.