Eindelijk: tijdelijk ontheffing op meerijden CBR-examen of -toets

Er is de afgelopen weken flink gelobbyd om het voor elkaar te krijgen, maar er is eindelijk duidelijkheid voor iedereen die zijn stage niet af kon ronden.

Tot nader order wordt er nu een ontheffing verleend op het bijwonen van een praktijkexamen of tussentijdse toets bij het CBR.

Eindelijk: tijdelijk ontheffing op meerijden CBR-examen of -toets

Dat betekent dat stagiairs, die minimaal 4 klokuren passieve stage en minimaal 35 klokuren actieve stage hebben gelopen, hun stageportfolio in kunnen leveren. Als het portfolio wordt goedgekeurd, kan het eindexamen afgelegd worden.

Later vandaag komt het IBKI met een persbericht. Dit artikel wordt daarom in de loop van vandaag aangepast.