Tekort aan opleiders en chauffeurs trucks: ‘Over een paar jaar echt in de problemen’

Het aantal Nederlanders met een vrachtwagenrijbewijs (categorie C) neemt al jarenlang gestaag af, ondanks de groeiende vraag naar chauffeurs in de logistieke sector. Uit een analyse van De VerkeersAcademie blijkt dat het aantal Nederlanders met een ’groot rijbewijs’ jaarlijks met 10.000 tot 15.000 afneemt. Bovendien zijn er steeds minder instructeurs, waarvan 20 procent al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Tekort aan opleiders en chauffeurs trucks: ‘Over een paar jaar echt in de problemen’

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2014 ongeveer 665.000 Nederlanders met rijbewijs C. In 2018 was dit aantal al afgenomen tot 580.000 en begin dit jaar was het aantal gedaald tot minder dan 520.000. Gijs Kantelberg, directeur van De VerkeersAcademie, merkt op dat hoewel er in de afgelopen vijf jaar een groei is waargenomen onder jongeren tot 25 jaar, vooral mensen boven de 40 jaar snel afhaken.

Steeds minder instructeurs

Het CBS meldt dat er ook nog ongeveer 55.000 mensen van 70 jaar of ouder zijn met een vrachtwagenrijbewijs, maar deze moeten eigenlijk niet worden meegerekend als actieve beroepsbevolking. Bovendien beschikken zij mogelijk niet over de vereiste Code95 om daadwerkelijk als professionele chauffeurs te werken. Volgens het register van het exameninstituut IBKI zijn er momenteel ongeveer 2.300 instructeurs met een geldige lesbevoegdheid voor de C-rijopleiding. In de afgelopen vijf jaar is dit aantal gemiddeld met 25 per jaar afgenomen. Hoewel er in 2022 378 geslaagden waren voor de instructeursopleiding, wat 45 procent meer is dan in het coronajaar 2020, is de uitstroom al jarenlang groter dan de instroom.

Druk op rijscholen

Kantelberg benadrukt dat lang niet alle bevoegde instructeurs werkzaam zijn bij een rijschool. Sommigen werken bijvoorbeeld bij Defensie, een Veiligheidsregio of het CBR. Bovendien is één op de vijf instructeurs 67 jaar of ouder en bereikt één op de acht instructeurs binnen vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Driekwart van alle C-instructeurs is ouder dan 50 jaar. Dit zal op korte termijn problemen veroorzaken.
,,Transportbedrijven hebben al jarenlang duizenden vacatures en moeten noodgedwongen veel buitenlandse chauffeurs in dienst nemen”, aldus Kantelberg. ,,Dit gebeurt niet alleen omdat het wellicht goedkoper is, maar ook simpelweg omdat het aantal Nederlandse chauffeurs zienderogen afneemt. Nu zien we ook problemen ontstaan aan de opleidingskant. Hoewel de vraag duidelijk aanwezig is, blijkt uit mijn gesprekken met rijschoolhouders dat het opleiden van C-instructeurs niet bovenaan hun prioriteitenlijst staat. Er is geen geld en geen tijd. Over een paar jaar zullen we echter echt in de problemen zitten.”

Vergrijzing

Ook woordvoerder Vincent Triest van Transport en Logistiek Nederland erkent het grote tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Nederland. ,,Natuurlijk maken we ons daar zorgen over. De sector onderneemt verschillende initiatieven om het aantal chauffeurs te vergroten. Maar door de vergrijzing stroomt er ook weer een deel uit. Dit maakt onze uitdaging nog groter.”

Hoe word je vrachtautoinstructeur?

Wil jij lesgeven op de vrachtauto dan moet je eerst de basisopleiding doen. Daarmee mag je al les geven op de personenauto. Daarna kun je dan een verkorte opleiding voor de vrachtauto en eventueel de aanhanger doen. De VerkeersAcademie kan een werkgever voor je zoeken die alle opleidingskosten voor je betaalt..

Lees er meer over

Bron: telegraaf.nl