Stageportfolio dient bij elke stageles compleet te zijn

Een compleet stageportfolio, inclusief alle handtekeningen van de lessen, is belangrijk voor het succesvol afronden van je stage. Elke stagiair kan namelijk gedurende zijn of haar stage een steekproef vanuit het IBKI verwachten. Bij zo’n steekproef wordt er onder andere gecontroleerd of de opgegeven lessen worden gereden en of de (juiste) stagementor daarbij aanwezig is.

Stageportfolio dient bij elke stageles compleet te zijn

Op het portfolio, dat de stagiair bij zich moet hebben, moeten alle eerder gegeven stagelessen volledig zijn afgetekend. Dat is dus inclusief handtekeningen van zowel de leerling en stagiair als stagementor/stagebegeleider.

Controle

De stagecontroleurs moeten helaas vaststellen, dat stagiairs steeds vaker alleen het formulier van de les die gegeven wordt bij zich hebben en niet het gehele portfolio. IBKI vraagt hier aandacht voor. Het niet kunnen tonen van het gehele portfolio kan leiden tot het afkeuren van één of meer gegeven stagelessen.

Bron: IBKI.nl