Vanaf 25 mei weer WRM-examens; stage ook weer mogelijk

IBKI heeft officieel toestemming gekregen om al haar WRM-activiteiten weer te starten. Al eerder was duidelijk geworden dat de theorie-examens en de praktijkrit (fase 1b) konden worden hervat. Vandaag is bekend geworden dat ook de examens waarbij drie personen in een lesauto noodzakelijk zijn, toegestaan zijn. De eerste examens zullen op maandag 25 mei worden uitgevoerd. De planning van examens is inmiddels gestart.

Vanaf 25 mei weer WRM-examens; stage ook weer mogelijk

Het gaat om de volgende examens:
• de theorie-examens (fase 1a en fase 2a en 2b);
• de praktische examens fase 1b (praktijkritten eigen rijvaardigheid), fase 3a (stagebeoordelingen) en praktische begeleidingen.

Omdat tijdens de stagebeoordelingen en praktische begeleidingen meer dan twee personen in een lesvoertuig zitten, mogen deze examens alleen onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. IBKI legt de laatste hand aan een eigen protocol waarin deze voorwaarden worden vastgelegd. Kandidaten zullen vooraf instructies ontvangen, waarin wordt opgenomen wat van de kandidaat wordt verwacht en wat de kandidaat van de examinator kan verwachten. Vast staat dat de examinator voorafgaand aan het examen zorgvuldig zal vaststellen of de kandidaat gezond is. Bij gegronde twijfel zal het examen niet doorgaan.

Het protocol en de instructies zullen binnenkort via nieuwsbrieven en via www.ibki.nl worden gepubliceerd. Vanzelfsprekend zullen ook de WRM-opleiders en de brancheverenigingen tijdig worden geïnformeerd.

Door alle (voorzorgs)maatregelen en de opgelopen achterstand kan de wachttijd voor examens langer zijn dan de branche gewend is. IBKI streeft ernaar om instructeurs van wie de bevoegdheid tijdelijk is verlengd, zo snel mogelijk in te plannen.
Complicatie is ook dat het aantal examenlocaties in elk geval de komende weken beperkt zal zijn. IBKI publiceert op haar site en in nieuwsbrieven waar de verschillende examens de komende periode zullen worden afgenomen.

Ook stagelessen – waarbij eveneens drie personen in een lesvoertuig zitten – zijn weer toegestaan. Deze lessen zullen moeten voldoen aan het protocol van IBKI. IBKI zal weer stagecontroles gaan plannen en uitvoeren. Deze controles zullen waarschijnlijk anders verlopen dan de branche gewend is. Aspirant-instructeurs die op dit moment stage lopen, stagementoren en WRM-opleiders zullen op de hoogte worden gesteld van de aangepaste werkwijze van de IBKI-stagecontroleurs.