Rijbewijskeuring voor 75 plussers stelt niets voor

Vanaf 75 jaar moet iedereen zich voor een nieuw rijbewijs medisch laten keuren. Echter blijken deze keuringen niet veel voor te stellen. Het gaat nu enkel om een lichamelijke keuring. Een theorie- en praktijktest blijven achterwege.

Niet streng genoeg
Afgelopen zaterdag verscheen er een artikel in het ED waarin werd aangegeven dat de huidige rijbewijskeuringen voor 75 plussers niets voorstelt en dat de keuringen in de toekomst ook vaker plaats dienen te gaan vinden. Momenteel wordt enkel een lichamelijke keuring afgenomen. “Oogjes, oortjes, bloeddruk en hups, je mag weer voor aantal jaren door”, aldus voormalig verkeersofficier Kees Spee. Volgens Spee is het verstandig om hier nu ook een theorie- en praktijktest aan toe te voegen. Een examen is volgens hem niet nodig, maar het moet wel gaan om een serieuze rijproef bij een erkende rijschool.

Interval verkorten
Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder is circa 49 procent in 2016 nog in het bezit van een autorijbewijs. Deze groep moet zich elke vijf jaar medisch laten keuren om hun rijbewijs te mogen verlengen. Gerard Tertoolen van De Verkeerspsycholoog GTi geeft aan dat hij het huidige interval van eens per vijf jaar te lang vindt en ziet graag dat senioren eerder moeten terug komen voor een herkeuring. Als je op 79-jarige leeftijd een keuring ondergaat, mag je tot je 84e doortuffen. Maar in die periode kan er een hoop gebeuren dat de rijvaardigheid beïnvloedt”, licht Tertoolen toe.

Praktijktest
Danny Hinkenkemper, docent aan De VerkeersAcademie, is het ermee eens dat er een praktijktest moet komen om te zien hoe senioren reageren in het verkeer. ”Dat iemand door de medische keuring komt is natuurlijk nog geen vrijbrief voor een veilige deelname aan het verkeer”. Volgens Hinkenkemper zou het goed zijn als deze groep senioren in de toekomst tijdens hun keuring ook een rijproef moeten afnemen. Tijdens de test kan dan uitgebreid gekeken worden of iemand daadwerkelijk rijgeschikt is en veilig de weg op kan.