RDW: folie onveilig, CBR ziet af van gebruik folie

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de RDW onderzoek gedaan naar de veiligheid van afscherming in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. De vraag of folie helpt tegen de verspreiding van Corona in de lesauto leefde de afgelopen maanden enorm in de rijschoolbranche.

RDW: folie onveilig, CBR ziet af van gebruik folie

Het advies van de RDW over afscherming in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s houdt in dat:

  • het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder grote risico’s met zich meebrengt;
  • het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Veiligheidsvoorschriften

Bij het opstellen van het advies is de RDW uitgegaan van een aantal veiligheidsvoorschriften.

Die veiligheidsvoorschriften zijn onder andere:

  • de goede werking van veiligheidssystemen mag niet worden gehinderd, bijvoorbeeld de veiligheidsgordel en airbags;
  • er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming;
  • het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
  • het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken.

CBR: geen folie

Nadat eerder vandaag de RDW al heeft laten weten dat het gebruik van folie tussen de instructeur en bestuurder geen optie is, laat het CBR weten dat wordt afgezien van het gebruik van folie in auto’s die tijdens het B-examen worden ingezet. Het beleid dat het CBR nu hanteert met mondkapjes en andere voorschriften wordt daarom voortgezet, zo meldt Rij-instructie tenslotte.