Nieuws van het IBKI over opstarten WRM-examens

IBKI heeft bekendgemaakt, dat vanaf 3 maart 2021 de WRM-praktijkexamens weer worden afgenomen. Met inachtneming van RIVM-richtlijnen kan IBKI deze examens veilig afnemen.

Nieuws van het IBKI over opstarten WRM-examens

IBKI hoopt de theorie-examens ook op korte termijn te kunnen hervatten maar heeft daar op dit moment nog geen toestemming voor.

Examenplekken

IBKI zal zo veel mogelijk examenplekken beschikbaar stellen. Er worden nu veel examens geboekt. IBKI vraagt om begrip voor mogelijke vertraging in het beantwoorden van berichten, maar ze stellen alles in het werk om iedereen zo snel mogelijk te voorzien van een examenplek.

Bijscholingsverplichting en VOG

Ook heeft het IBKI informatie over de bijscholingsverplichting en het aanleveren van een VOG voor het van rechtswege aflopen van de WRM-bevoegdheid. Voor het aflopen van de WRM-bevoegdheid dien je als rijinstructeur volledig aan de theoretische en praktische bijscholing te voldoen. Hiernaast dien je als rijinstructeur ook voor het aflopen van de bevoegdheid een recente en originele VOG aan IBKI te overleggen. Zie voor meer informatie hierover deze pagina op de IBKI-site.

Om een WRM-bevoegdheidspas aan te kunnen maken, is het nodig om bij je profiel in “Mijn IBKI” toestemming te geven voor het gebruik van de handtekening en de pasfoto uit het rijbewijsregister. Vergeet dit niet te doen.