Let op je vog als je stage moet lopen

Als WRM-kandidaat moet u een geldige originele VOG bij IBKI aanleveren als u een stagepas (dus bij categorie A, B, C, D en T) nodig hebt, niet eerder.

IBKI moet dus eerst een geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, na het behalen van fase 1 en fase 2. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw laatste examenresultaat fase 1 of 2 (als u uw VOG daarvoor al hebt ingeleverd).

Let op je vog als je stage moet lopen

U moet uw VOG dus op tijd aanvragen. Te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:

  • U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid van uw VOG al weer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.
  • U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw originele geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.
  • U vraagt uw VOG zo laat aan dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum ‘verlopen’.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding begint.