Lesprijs berekenen

Op verzoek van De VerkeersAcademie heeft rijschooladministratiekantoor TAFKA op basis van externe bronnen en eigen gegevens een uurtarief voor een praktijkles voor 2022 samengesteld. Hieronder lees je alles over de lesprijs berekenen in 2022.

Lesprijs berekenen

Uurprijs 2022

TAFKA meldde het volgende: het uurtarief is door TAFKA Administratie en Advies samengesteld zodat je kunt aflezen waaraan je je bedrijfsvoering kunt afmeten. De volgende vragen kun je je daarbij stellen:

  • Hanteer ik het juiste tarief? Waar wijk ik af?
  • Zijn mijn kosten in lijn met de berekeningen? Waar wijk ik af?
  • Hoeveel houd ik er zelf aan over? Is dat toereikend?
  • Rijd ik nog in de juiste auto?

Het einde van het jaar is voor dergelijke vragen de juiste tijd. Het is een natuurlijk moment om het oude jaar eens de revue te laten passeren en het nieuwe jaar alvast voor te bereiden. In het tarief zijn ook een aantal wijzigingen die vanaf 1 januari 2022 gaan gelden, in de berekening meegenomen.

Inflatie

Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Door prijsstijging kan een daling van de koopkracht optreden. Dit gebeurt alleen als de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen. En dat gebeurt in 2022. Het stijgen prijzen van o.a. levensmiddelen, energie. Wij hebben in de lesprijs berekening rekening gehouden met de inflatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)/pensioen

Bij werknemers wordt een premie voor arbeidsongeschiktheid en pensioen verplicht ingehouden. Zelfstandig ondernemers zijn echter zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekeringen. Vaak hebben ZZP’ers een te lage winst waardoor ze geen geld hebben of het er niet voor over hebben om een AOV af te sluiten of een pensioen te vormen voor later. Maar 20% van de ZZP’ers verzekeren zich voor AOV. Hoe is dat voor de rijschoolhouder?

Voor “onveilige” beroepen is het risico voor de verzekeringsmaatschappij groter en dus is de premie hoger. Rijschoolhouders vallen vaak in een hogere risicoklasse en de kosten van de premies zijn daardoor vaak te hoog. In de berekening van het uurtarief hebben we daar wel rekening mee gehouden omdat het een totaalbeeld geeft van de kosten waar een ondernemer voor staat.

Reservering

Reserveer al tijdens een boekjaar een deel van je winst voor het betalen van inkomstenbelasting, btw, premie’s volksverzekeringen en bijdrage Zvw. Er kan veel tijd zitten tussen het einde van een boekjaar en de aanslagen inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw over dat boekjaar. Je kunt pas na afloop van het boekjaar je boekhouding afsluiten. Ook kun je dan pas je jaarstukken opmaken en je aangifte inkomstenbelasting indienen. De belastingdienst beoordeelt daarna je aangifte en sturen zij de definitieve aanslagen over het boekjaar.

Ook is het belangrijk dat je het volgende daarbij in de gaten houdt. Fiscale planning kan voordelen bieden maar kan ook voorkomen dat er nadelen optreden. Daarom:

Voorkom belastingrente! Heb je al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 ontvangen, maar verwacht je voor 2021 een hogere winst? Voorkom dan dat je belastingrente betaalt op je definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 en vraag voor 1 mei 2022 een (nadere) voorlopige aanslag 2021 aan. Bij een aanslag inkomstenbelasting 2021 met een dagtekening na 1 juli 2022 betaal je namelijk 4% belastingrente.

Corona

In de berekening is rekening gehouden met de kosten die je moet maken vanwege Coronamaatregelen. Dat is uiteraard arbitrair. We kunnen hier natuurlijk niet om heen. Als je goede administratiesoftware gebruikt en een ondersteunend administratiekantoor hebt dan maak je deze kosten zichtbaar in je administratie.

Brandstof

Ter vergelijking is er dit jaar een berekening opgemaakt van de huidige drie brandstofsoorten. Diesel, benzine en elektrisch. Diesel verdwijnt langzamerhand als brandstof voor de rijschoolmarkt en elektrisch is in opmars.

Elektrisch

In de berekening van de Volkswagen ID3 is er GEEN rekening gehouden met de fiscale voordelen en met de kosten voor een laadpaal. Deze maatregelen zijn afhankelijk van het soort auto dat wordt gebruikt. M.b.t. de laadpaal zijn er vele gemeenten die een gratis laadpaal ter beschikking stellen dan wel de laadpaal subsidiëren.

Fiscale maatregelen

De Nederlandse overheid probeert op diverse manieren elektrisch rijden te stimuleren. Op dit moment zijn die maatregelen vooral gericht op zakelijke rijders, maar deze worden in de komende jaren in stappen afgebouwd. Op dit moment zijn er de volgende stimuleringsmaatregelen:

  • Sinds 1 juli 2020 is er een subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen of privé leasen. Voor nieuwe elektrische auto’s bedraagt maximaal 3350 euro, voor occasions 2000 euro. Het budget voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s is in 2021 helaas al op. Je kunt pas weer met een in 2022 gekochte elektrische auto aanspraak maken op subsidie. Zakelijke rijders of ondernemers kunnen geen gebruik maken van de aanschafsubsidie.
  • Lagere bijtelling. Zakelijke rijders profiteren in 2021 van 12 in plaats van 22 procent bijtelling, tot een maximaal bedrag van 45.000 euro. In 2022 gaat de bijtelling op volledig elektrische auto’s naar 16 procent en geldt er een maximum van 40.000 euro. In stappen wordt de bijtelling op elektrische auto´s verhoogd, tot deze in 2026 gelijk is aan die van andere auto’s: 22 procent.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ondernemers kunnen bij aanschaf van een volledig elektrische auto een subsidie ontvangen in de vorm van een extra afschrijvingspost, waarmee de fiscale winst van een onderneming lager uitvalt en ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen.
  • Geen bpm. De bpm, ofwel de belasting van personenwagens en motorrijwielen is een extra belasting bij aanschaf van een auto. Deze belasting is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto en omdat een elektrische auto geen (directe) CO2-uitstoot heeft, is deze vrijgesteld van bpm.
  • Geen wegenbelasting (MRB). Voor een volledig elektrische auto ben je vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB), ook wel wegenbelasting genoemd. Volgens belastingplan 2020 blijft deze vrijstelling van MRB gehandhaafd tot en met 2024. Dit levert een besparing van enkele tientjes tot meer dan honderd euro per maand op.

Toekomst

De toekomst voor de rijschoolondernemer is uitdagend. Onder invloed van de onderstaande ontwikkelingen kan de financiële positie van de rijschoolondernemer verslechteren. Om hier het hoofd aan te bieden zal de rijschoolondernemer de lesprijs moeten verhogen. Wij denken dat de lesprijs daarmee op middellange termijn zal stijgen richting € 55 – € 60.

ADAS

De opkomst van rijhulpsystemen (ADAS = Advanced Driver Assistance System) in de auto heeft een aantal gevolgen voor de branche. Doordat leerlingen vijf tot tien rijlessen méér nodig hebben in een andere auto dan de reguliere lesauto gaan de kosten voor de rijschoolondernemer omhoog. Het logische gevolg is dat de lesprijs derhalve ook omhoog moet. Een ander gevolg van ADAS is dat rijinstructeurs zich moeten omscholen op het gebied van ADAS. Dit brengt eveneens hogere kosten met zich mee waardoor de lesprijs eveneens omhoog gaat.

Uitstel betaling belastingschuld

In de berekening is geen rekening gehouden met de het terugbetalen van de belastingschuld. De ondernemer heeft voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van zijn belastingschuld ontstaan in Coronatijd aan kunnen vragen. Als dit uitstel toegekend is dan moet er vanaf 1 oktober 2022 afgelost worden. De ondernemer krijgt daar vijf jaar voor. Als het voor jou geldt betekent dit dat de ondernemer in die vijf jaar zijn jaarwinst moet gebruiken voor de aflossing. Het zou kunnen inhouden dat het uurtarief omhoog moet om de afbetaling van de schuld aan de belastingdienst te kunnen voldoen.

Zelfstandigenaftrek 2022

De zelfstandigenaftrek is ook in 2022 een belangrijke aftrekpost voor ondernemers, maar hij gaat omlaag. Het is een hele populaire aftrekpost die ook zoden aan de dijk zet. Dit bedrag mag namelijk van de winst worden afgetrokken voordat de inkomstenbelasting wordt berekend. De fiscale winst wordt daardoor lager en daarmee de belasting die in een jaar betaald moet worden. Als jouw winst in een bepaald jaar te laag is om de zelfstandigenaftrek volledig te kunnen aftrekken, mag het restant van de aftrek (dat wat er nog over is in een jaar) in de volgende negen jaar worden verrekend met de winst. Het kabinet wil met de verlaging van de zelfstandigenaftrek de groeiende kloof tussen flexwerk en vaste banen te kunnen verkleinen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De zelfstandigenaftrek gaat in tien jaar tijd omlaag naar 5.000 euro in 2029, dat wil zeggen elk jaar 250 euro minder zelfstandigenaftrek. In 2022 zal deze aftrek uitkomen op 6.530 euro. Het geld dat met de maatregel vrijkomt, zal gebruikt worden om de loonheffingskorting te verhogen. Daarvan profiteren mensen in loondienst.

MKB winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost die in mindering komt op de restant winst van de onderneming na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze vrijstelling geldt voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken met hun onderneming. De hoogte van de vrijstelling bedraagt in 2022 14%.

Bron: TAFKA.nl