De lesprijs 2023 tikt de 60 euro per uur aan!

Op verzoek van De VerkeersAcademie heeft TAFKA Administratie en Advies voor rijscholen op basis van externe bronnen en eigen gegevens een uurtarief voor een praktijkles voor 2023 samengesteld waaraan rijschoolondernemers hun bedrijfsvoering kunnen afmeten. Voor het tweede jaar op rij zit er ook de lesprijscalulatie bij voor elektrische lesauto’s.

De lesprijs 2023 tikt de 60 euro per uur aan!

Berekenen van het juiste tarief

Op basis van deze berekeningen kunnen rijschoolondernemers zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Hanteer ik het juiste tarief? Waar wijk ik af?
  • Zijn mijn kosten in lijn met de berekeningen? Waar wijk ik af?
  • Hoeveel houd ik er zelf aan over? Is dat toereikend?
  • Rijd ik nog in de juiste auto?

Het einde van het jaar is voor dergelijke vragen de juiste tijd. Het is een natuurlijk moment om het oude jaar eens de revue te laten passeren en het nieuwe jaar alvast voor te bereiden. In het tarief is ook een aantal wijzigingen, die vanaf 1 januari 2023 gaan gelden, in de berekening meegenomen. Verrassend is dat de lesprijs de 60 euro aan heeft getikt. Maar ook dat, in tegenstelling tot wat veel rijschoolondernemers denken, lesgeven in een elektrische lesauto veel voordeliger is zonder dat het ten koste gaat van je marges.

Lesprijs berekening Volkswagen Polo 1.0 TSI Lesprijs berekening Volkswagen Polo 1.0 TDI Lesprijs berekening Volkswagen ID3 Pure

Inflatie

Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Door prijsstijging kan een daling van de koopkracht optreden. Dit gebeurt alleen als de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen. In 2023 zullen we daar zeker de gevolgen nog van merken. Het stijgen van de prijzen van o.a. levensmiddelen, energie en brandstof. Wij hebben in de berekening rekening gehouden met een minimaal inflatiepercentage van 10%.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)/pensioen

Bij werknemers wordt een premie voor arbeidsongeschiktheid en pensioen verplicht ingehouden. Zelfstandig ondernemers zijn echter zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekeringen. Vaak hebben ZZP’ers een te lage winst waardoor ze geen geld hebben of het er niet voor over hebben om een AOV af te sluiten of een pensioen te vormen voor later. In de huidige tijden van hoge kosten wordt er nog minder gereserveerd voor de toekomst.

Maar 20% van de ZZP’ers verzekert zich voor AOV. Hoe is dat voor de rijschoolhouder?

Voor “onveilige” beroepen is het risico voor de verzekeringsmaatschappij groter en dus is de premie hoger. Rijschoolhouders vallen vaak in een hogere risicoklasse en de kosten van de premies zijn daardoor vaak te hoog. In de berekening van het uurtarief hebben we daar wel rekening mee gehouden omdat het een totaalbeeld geeft van de kosten waar een ondernemer voor staat. Tegenwoordig zijn de broodfondsen een heel goed en betrouwbaar alternatief voor een AOV. Je kunt de kosten van de AOV verlagen door je bij een broodfonds aan te sluiten. Dat heeft een verlagende werking op het lestarief.

Reservering

Reserveer al tijdens een boekjaar een deel van uw winst voor het betalen van inkomstenbelasting, btw, premie’s volksverzekeringen en bijdrage Zvw. Er kan veel tijd zitten tussen het einde van een boekjaar en de aanslagen inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw over dat boekjaar. U kunt pas na afloop van het boekjaar uw boekhouding afsluiten. Ook kunt u dan pas uw jaarstukken opmaken en uw aangifte inkomstenbelasting indienen. De belastingdienst beoordeelt daarna uw aangifte en sturen zij de definitieve aanslagen over het boekjaar. Ook is het belangrijk dat u het volgende daarbij in de gaten houdt. Fiscale planning kan voordelen bieden maar kan ook voorkomen dat er nadelen optreden.

Daarom: voorkom belastingrente! Heeft u al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 ontvangen, maar verwacht u voor 2022 een hogere winst? Voorkom dan dat u belastingrente betaalt op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022 en vraag voor 1 mei 2023 een (nadere) voorlopige aanslag 2022 aan. Bij een aanslag inkomstenbelasting 2022 met een dagtekening na 1 juli 2023 betaalt u namelijk 4% belastingrente.

Brandstof

De brandstofprijzen zijn het afgelopen jaar door het plafond geschoten. Een bedrag van 2,60 euro per liter benzine was geen uitzondering. De markt voor olie was onrustig vanwege de oorlog in de Oekraïne. Uiteindelijk heeft de overheid maatregelen genomen waardoor de prijs weer langzaam gedaald is. We hebben nog met een hogere prijs rekening gehouden dan de huidige prijs voor benzine. Dus als de prijzen verder dalen dan is dat gunstig voor de rijschoolondernemer. Minder kosten maar een hoger uurtarief. In de loop van 2022 hebben wij de rijschoolondernemer geadviseerd om de lesprijs met 1 – 2 euro per uur vanwege de hoge brandstofprijzen te verhogen. De ene rijschoolondernemer heeft dit permanent gedaan terwijl anderen dit tarief tijdelijk hebben verhoogd.

Fiscale maatregelen – Zelfstandigenaftrek

Als de rijschoolondernemer met een eenmanszaak minimaal 1.225 uren in zijn onderneming maakt dan mag hij op zijn belastbaar inkomen de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in mindering brengen. De overheid wil de positie van de ZZP’er gelijk trekken met die van een werknemer. Daardoor wordt de zelfstandigenaftrek met een versneld tempo afgebouwd. In 2023 bedraagt deze 5.030 euro (in 2022: 6.310 euro), in 2024 3.750 euro tot 900 euro in 2027. Dat scheelt de rijschoolondernemer in zijn totaal meer dan 2.500 euro belastingvoordeel.

MKB winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost die in mindering komt op de restant winst van de onderneming na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze vrijstelling geldt voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die die een winst hebben lager dan € 69.398. De hoogte van de vrijstelling bedraagt in 2023 14%.

Fiscale OudedagsReserve (FOR)

Als het aan het kabinet ligt wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Oftewel op grond van de FOR kunt u niet langer een deel van uw winst vrijstellen van winstbelasting.

Bestaande FOR-reserves mogen op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Ruim een op de drie (34%) van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28%) het bedrag dat in de boekhouding wordt gereserveerd niet daadwerkelijk apart. Nog eens een kwart (25%) zet het slechts ten dele opzij.

Jaarruimte en reserveringsruimte vanaf 2023 veel interessanter dan FOR

Naast jaarruimte kunt u gebruik maken van de reserveringsruimte. U heeft reserveringsruimte als u de afgelopen 7 jaren geen gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte. Vaak kunt u een veel hoger bedrag aftrekken dan bij de FOR. Sparen of beleggen met een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering is fiscaal interessanter dan gebruik te maken van de FOR. En vanaf 2023 wordt het bedrag dat u af mag trekken met jaarruimte en reserveringsruimte groter dan met de huidige FOR regeling.

Toekomst – Uitstel betaling belastingschuld

In de berekening is geen rekening gehouden met de het terugbetalen van de belastingschuld. De ondernemer heeft voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van zijn belastingschuld ontstaan in Coronatijd aan kunnen vragen. Als dit uitstel toegekend is dan moet er vanaf 1 oktober 2022 afgelost worden. De ondernemer krijgt daar vijf jaar voor. Als het voor u geldt betekent dit dat de ondernemer in die vijf jaar zijn jaarwinst moet gebruiken voor de aflossing. Het zou kunnen inhouden dat het uurtarief omhoog moet om de afbetaling van de schuld aan de belastingdienst te kunnen voldoen.

De toekomst voor de rijschoolondernemer is uitdagend. Onder invloed van de bovenstaande ontwikkelingen kan de financiële positie van de rijschoolondernemer verslechteren. Om hier het hoofd aan te bieden zal de rijschoolondernemer de lesprijs moeten verhogen. Wij hebben al eerder voorspeld dat de lesprijs daarmee zal stijgen richting € 55 – € 60. Zeker als de inflatie in 2023 hoger wordt dan 10% zal zeker de uurprijs boven 60 euro per uur uitstijgen.

HoHoHo! De VerkeersAcademie en TAFKA Administratie en Advies wensen u alle goeds voor u persoonlijk, voor uw rijschool en voor onze branche in 2023.