Het IBKI komt naar je toe voor stage- en praktijkbegeleiding

Bij veel (aankomend) rijinstructeurs blijkt onduidelijkheid te bestaan over de locatie waar ze de praktische begeleiding of de stagebeoordeling kunnen aanvragen en afleggen. De VerkeersAcademie schept graag duidelijkheid.

Het principe dat IBKI hanteert is eigenlijk heel simpel: een stagebeoordeling of een praktische begeleiding kan bijna altijd in het bekende lesgebied van de instructeur of stagiaire worden aangevraagd en afgelegd of in ieder geval in de buurt ervan. De WRM-examinatoren verplaatsen zich door het gehele land, van Maastricht tot Groningen.

Centrale locaties

Omdat op een aantal plaatsen en locaties veel praktische begeleidingen en stagebeoordelingen werden aangevraagd, heeft IBKI deze locaties op een lijst met “centrale locaties” gezet. Dit zijn geen vaste IBKI-locaties maar verspreid liggende, geschikte locaties waar veel examens zijn aangevraagd en afgenomen. Iedere stagiaire en rijinstructeur kan via de site van IBKI een keuze maken uit alle locaties die in deze lijst zijn vermeld op de data en tijden die in het reserveringssysteem zijn weergegeven. Hiertoe moet worden ingelogd in “Mijn IBKI”. Via de knop “nieuw examen boeken” kan een keuze worden gemaakt in het soort examen (praktische begeleiding of stagebeoordeling), de locatie, de datum en het tijdstip.

Via dit onlinesysteem kan alleen een stagebeoordeling of een praktische begeleiding voor de categorie B worden aangevraagd. Voor een stagebeoordeling of praktische begeleiding voor de aanvullende categorieën, A, C, D, E en T moet een aanvraagformulier worden ingevuld.

De lijst met “centrale locaties wordt door IBKI regelmatig aangepast. Als uit de examenaanvragen blijkt dat een bepaalde locatie “populair” is, wordt deze locatie op de IBKI-site vermeld als “centrale locatie”.

Individueel examen

Het is ook mogelijk een praktische begeleiding of stagebeoordeling aan te vragen op een locatie, datum of tijdstip naar wens, bijvoorbeeld een eigen rijschool. Er is dan sprake van een zogenoemd “Individueel” examen. Omdat een individueel examen maatwerk is, het wordt alleen voor u gepland, ligt het examentarief hoger in vergelijking met een examen op een “centrale locatie”.