Goed nieuws: theorie-examens vanaf 17 maart weer opgestart

Vandaag is besloten dat vanaf 16 maart a.s. sprake is van een versoepeling voor theorie-examens die beroepsmatig van aard zijn, ook hier uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Goed nieuws: theorie-examens vanaf 17 maart weer opgestart

De versoepeling betreft de theorie-examens voor het mogen besturen van een vervoermiddel dat nodig is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf of noodzakelijk voor het mogen uitoefenen van enkele specifiek genoemde beroepen.
Daarbij noemt het Ministerie van Infrastructuur ook het verwerven dan wel verlengen van de bevoegdheid als rijinstructeur in het kader van de WRM.
Dinsdag 9 maart gaan we in overleg met het IBKI om te kijken wat dit betekent. Tegelijkertijd gaan we kijken welke lessen we weer klassikaal op gaan starten. Per vestiging en per klas gaan we dit op een rij zetten.
Of ook de WRM-bijscholingen weer klassikaal verzorgd mogen worden zal blijken uit het overleg met het IBKI.
Zodra we meer weten, zullen we alle studenten informeren. Daarom willen we iedereen vragen ons bericht af te wachten en niet te bellen met ons. Wij gaan aan de slag voor jullie.