Een VOG voor rijinstructeurs

De kogel is door de kerk. Er komt een Verklaring Omtrent het Gedrag (de zogenaamde VOG) in de rijschoolbranche. Gisteren heeft de ministerraad besloten om een VOG te vragen aan iedereen die rij-instructeur wil worden én blijven.

Wat heeft de invoering van de VOG voor rijinstructeurs voor gevolgen voor wie rijinstructeur wil worden of een eigen rijschool wil starten? Naar ons idee zullen de gevolgen niet groot zijn. Slechts een enkele keer per jaar krijgen we de vraag of een VOG voor rijinstructeurs overlegd moet worden. Dat is tot nu toe niet het geval geweest. Ook nu geldt dat de VOG voor rijinstructeurs waarschijnlijk pas medio 2018 definitief wordt ingevoerd.

Wel wordt het nu lastiger voor mensen die een misdrijf hebben begaan om een toekomst als rijinstructeur te starten. Met name als het gaat om geweldsdelicten, zedelijke delicten, verkeersdelicten en economische delicten is het ongewenst dat zulke mensen de rijschoolbranche betreden.

Ook VOG voor huidige rijinstructeurs
Wat niet iedereen beseft is dat ook iedereen die rijinstructeur wil blijven een VOG voor rijinstructeurs zal moeten overleggen bij het verlengen van zijn bevoegdheidspas. Voor een aantal rijinstructeurs zal dat betekenen dat hun toekomst buiten de rijschoolbranche gezocht moet worden.

Door deze ontwikkeling wordt het nog onverstandiger om te lang te wachten met je bijscholing, omdat het aanvragen van een VOG voor rijinstructeurs 8 weken in beslag kan nemen.

Afhankelijk van wie de VOG voor rijinstructeurs aanvraagt (zelf of de werkgever) bedragen de kosten € 41,35 respectievelijk € 33,85. (prijspeil november 2017).