Dit wist je nog niet over rotondes!

Rotondes vormen vandaag de dag een vaak voorkomend onderdeel van ons straatbeeld. Is een rotonde nu echter echt veiliger in vergelijking met een kruispunt en kan een extra rondje op een rotonde maken je duur te staan komen? In dit artikel vertellen we je graag alles wat je nog niet wist over rotondes!

Veiliger dan een kruispunt
Door de jaren heen zijn er heel wat kruispunten vervangen door een rotonde. Deze inspanningen waren niet voor niets, want niet alleen stroomt het verkeer sneller door, daarnaast is ze ook nog eens heel wat minder onderhoudsgevoelig. Het allerbelangrijkste zouden we echter nog vergeten, want een rotonde is in vergelijking met een kruispunt ook heel wat veiliger. De realisatie van elke rotonde zou in de praktijk tot zomaar even 50 procent minder ongevallen zorgen. Bovendien zouden er ook 75 procent minder verkeersdoden en letsels op te tekenen zijn bij een rotonde ten opzichte van een kruispunt.

Een extra rondje op de rotonde? Het mag!
Nagenoeg elke bestuurder van een auto heeft wel eens een tweede of misschien zelfs een derde rondje gemaakt over een rotonde. Is dit toegestaan of kan het je op een boete komen te staan? De woordvoerder van de politie, namelijk Menno Hartenbreg was op dit vlak formeel: “Het rijden van een extra rondje op een rotonde is geen strafbaar feit. Als het niet verboden is, dan betekent dat, dat het gewoon is toegestaan. Dit wordt natuurlijk een compleet ander verhaal wanneer je als bestuurder anderen in gevaar brengt.”

Verschillende soorten rotondes
De ene rotonde is de andere niet. We onderscheiden tegenwoordig dan ook vijf verschillende exemplaren. Zo is er de voorrangsrotonde, de meerstrooksrotonde, de turborotonde, de ovonde evenals de botonde. De vaakst voorkomende rotonde in Nederland is ongetwijfeld de voorrangsrotonde. Deze zorgt er voor dat je bij het oprijden van de rotonde voorrang dient te verlenen aan al het verkeer dat zich reeds op de rotonde bevindt. De meerstrooksrotonde beschikt dan weer over twee of drie rijstroken zonder voorsorteerstrook. De turborotonde is een variant op de meerstrooksrotonde omdat ze wel over voorsorteerstroken beschikt. Bij de ovonde komen meer dan 4 aansluitende wegen samen en bij botonde is er sprake van een klein stukje weg tussen twee rotondes in.

Impact van een rotonde op het milieu
Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. Zo is een rotonde heel wat slechter voor het milieu in vergelijking met een kruispunt. Een rotonde zou volgens onderzoeken namelijk verantwoordelijk zijn voor 6 procent meer koolmonoxide en 4 procent meer stikstofoxiden ten opzichte van een voorrangskruispunt.

Kostenplaatje van 400.000 euro per rotonde
Elk kruispunt dat wordt vervangen door een zogenaamde enkelstrooksrotonde vereist echter wel een flinke investering. De realisatie er van zou dan ook in de praktijk zomaar even 400.000 euro kosten. Deze kosten zijn uiteraard wel afhankelijk van de omvang waar de rotonde over beschikt. Een meerstrooksrotonde is bovendien nog duurder. Het prijskaartje voor een dergelijk exemplaar is dan ook gelegen rond de 600.000 euro.