De VerkeersAcademie levert bijna de helft van alle WRM-geslaagden

Uit de cijfers van IBKI over de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 blijkt dat er 9.570 WRM-(her)examens zijn afgenomen, waarvan 5.532 met voldoende resultaat, oftewel een slagingspercentage van 57,8. Bijna de helft van alle geslaagden betrof kandidaten die door De VerkeersAcademie zijn opgeleid.

De VerkeersAcademie levert bijna de helft van alle WRM-geslaagden

Uit de gegevens van IBKI (*) over alle rijbewijscategorieën van A tot en met T werden blijkt dat er afgelopen jaar 35 opleidingsinstituten actief waren, waarvan de kleinste 15 geslaagden afleverde. Veruit de grootste is De VerkeersAcademie met 3.792 afgenomen examens en daarmee een marktaandeel van 39,6 procent. Van de (aspirant-)instructeurs die bij De VerkeersAcademie tussen april 2021 en maart 2022 hun WRM-opleiding volgden, slaagde bijna 65 procent, dus ruim boven het gemiddelde van alle opleiders.

27 procent vrouw

De VerkeerAcademie was met 2.454 (her)examens die met voldoende resultaat werden afgelegd afgelopen jaar, verantwoordelijk voor 44,4 procent van alle WRM-geslaagden in Nederland. Bijna 27 procent van alle kandidaten die de afgelopen twee jaar bij De VerkeersAcademie een WRM-opleiding volgden is vrouw. Iets minder dan 18 procent daarvan was jonger dan 25 jaar en 6 procent was 55 jaar of ouder. Bij de mannelijke cursisten is de groep 55-plussers met 12 procent relatief gezien twee keer zo groot. 19 procent van de mannen was jonger dan 25.

Verdubbeld

Directeur Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie: “Ten opzichte van de jaren vóór de corona-uitbraak is het aantal studenten dat wij hebben opgeleid ruim verdubbeld. Ondanks deze grote groei hebben we het hoge slagingspercentage vast weten te houden en daar ben ik bijzonder trots op. Omdat wij de allerhoogste kwaliteit nastreven in onze opleidingen zijn de studenten onderaan de streep ook nog eens goedkoper uit, aangezien de slagingskans zo hoog is. Het team van De VerkeersAcademie is dan ook dag in, dag uit bezig om de beste cursussen te ontwikkelen.”

* bron: https://www.ibki.nl/rijinstructie/rijinstructie-direct-naar/slagingspercentages-wrm-examens/