De VerkeersAcademie behoudt het NRTO-keurmerk

De VerkeersAcademie heeft de verlenging van het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO- keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

De VerkeersAcademie behoudt het NRTO-keurmerk

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat De VerkeersAcademie ruimschoots voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan De VerkeersAcademie aantonen te voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met studenten en deskundigheid van De VerkeersAcademie. “We zijn er trots op dat we als enige opleider op het gebied van rijinstructeursopleidingen kunnen voldoen aan deze onafhankelijke kwaliteitscriteria”, vertelt directeur Gijs Kantelberg.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut.

Over NRTO

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. NRTO is onderdeel van ondernemersorganisatie VNO-NCW.