De belangrijkste wijzigingen in de verkeerswetgeving van de laatste jaren

In dit blog worden de laatste belangrijkste wetswijzigingen op het gebied van vervoer- en verkeer en WRM weergegeven.

De belangrijkste wijzigingen in de verkeerswetgeving van de laatste jaren

2017
1 januari We beginnen het jaar met een wijziging in het RVV. Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving wordt de speed-pedelec vanaf 1 januari niet meer als snorfiets, maar als bromfiets geregistreerd.

1 juli Halverwege het jaar is er een drietal wijzigingen.

De eerste is een verandering van het RVV met een uitbereiding van de bijlage I met 14 nieuwe verkeersborden, F11 t/m F22 L20 en L21, zie foto hieronder.

Speed-pedelecs zijn voorzien van een bromfietskenteken. Hiermee volgen ze de regels van bromfietsers.

Om drugsgebruik in het verkeer aan te tonen, mag de politie vanaf 1 juli speekseltesten afnemen bij verkeerscontroles, in aanvulling op de al bestaande bloedcontrole.

4 september Een verandering in het Reglement Rijbewijzen houdt verband met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs naar 18 jaar.

25 oktober Een verandering in de Wegenverkeerswet leidt tot de definitieve invoering van begeleid rijden (2todrive).

RVV verkeersborden 1 juli

2018
1 juli Snorfiets mag naar de rijbaan. Gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen per 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen.

Deze nieuwe wijziging brengt met zich mee dat op grond van artikel 60, lid 2 en artikel 5, achtste lid, de bestuurder en passagier van een snorfiets een helm moeten dragen indien er gebruikt wordt gemaakt van de rijbaan. Dit geldt enkel op locaties waarvoor een verkeersbesluit is genomen (zoals in Amsterdam).

1 juli Artikel 61a RVV wordt gewijzigd: Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Dit verbod geldt niet meer alleen voor het vasthouden van een telefoon, maar voor alle mobiele elektronische apparaten! Dus ook voor navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.

Wat staat voor 2020 in de planning?
20 mei Er ligt nu een wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU en ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers. Tevens gaat de snelheid omhoog naar 40km/u voor landbouwvoertuigen waarvan de constructie snelheid hoger ligt dan 40km/u.

Wil jij niets missen?

Meld je aan voor de bijscholing RVV