Coronamaatregelen WRM-examens op externe locaties

De corona-maatregelen die door de overheid zijn genomen zijn gelukkig versoepeld. Toch dient IBKI nog met een aantal regels rekening te houden als gebruik wordt gemaakt van een externe examenlocatie.

Coronamaatregelen WRM-examens op externe locaties

Voor alle WRM-examens die worden afgenomen in hotels, restaurants, sportlocaties, etc. (externe locaties), gelden de regels die vastgesteld zijn voor de horeca. IBKI is daar namelijk te gast. Dit houdt in dat examenkandidaten en leerlingen, maar ook examinatoren en Rijksgecommitteerden, volledig gevaccineerd dienen te zijn. Als iemand niet volledig gevaccineerd is, moet een bewijs worden getoond waaruit blijkt dat iemand negatief getest is op corona (maximaal 24 uur oud) of dat iemand hersteld is van corona. Iemand die dit niet kan aantonen, bijvoorbeeld met behulp van de Coronacheck-app, krijgt geen toegang tot het hotel, restaurant of de sportlocatie.

Als IBKI op een externe locatie te maken krijgt met kandidaten en of leerlingen die niet aan de gestelde eisen voldoen, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

Examens fase 1b (rijproeven):

  • Secretaris neemt bij de ingang van de locatie het rijbewijs in ontvangst en legitimeert hiermee de kandidaat.
  • De kandidaat krijgt van de examinator een korte toelichting over het verloop van het examen in het examenvoertuig.
  • Na afloop van de rijproef wacht de kandidaat voor de deur van de locatie terwijl de examinator het uitslagformulier, binnen, invult.
  • De examinator of de secretaris geeft het ingevulde uitslagformulier mee aan de kandidaat. Er wordt geen verdere toelichting gegeven.

Stagebeoordelingen en praktische begeleidingen:

  • De examinator neemt bij de ingang van de locatie het rijbewijs van de kandidaat en het identificatiebewijs van de leerling in ontvangst en legitimeert de kandidaat en de leerling.
  • De kandidaat en de leerling krijgen een korte toelichting over het verloop van het examen in het examenvoertuig.
  • Na afloop van de les wacht de kandidaat voor de deur van de locatie terwijl de examinator het beoordelingsprotocol, binnen, invult.
  • De examinator geeft de kandidaat het ingevulde beoordelingsprotocol mee. Er wordt geen verdere toelichting gegeven.

Als een kandidaat niet mee wil werken met bovenstaande werkwijze, zal de kandidaat een ander examen, tegen betaling, moeten aanvragen op een IBKI-locatie.

Bron: IBKI.nl