Heeft u een tip of opmerking

Laat het ons weten. Hieronder lees je hoe.

De opmerking, tip of klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend via info@deverkeersacademie.nl
Ontvangst en registratie
De afwijking en/of klacht wordt vastgelegd op een afwijkingen/klachtenformulier (D–2) door degene die de tekortkoming constateert of de klacht ontvangt.

Het formulier moet worden afgegeven bij de directie. De directie nummert de afwijking/klacht en noteert deze in het afwijkingen/klachtenregister (D–3). afwijking/klacht met degene die bij de klacht betrokken is om vast te stellen of de afwijking/klacht gegrond is.
De directie bevestigt de ontvangst van de klachtaan de klager binnen 14 dagen.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht tot te lichten. Voor deze toelichting wordteen verslag opgesteld en aan klager verzonden.

Uitspraak

Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling klacht.
Afwijking/klacht ongegrond
Wanneer de afwijking/klacht ongegrond is naar de mening van de directie, wordt dit besproken met of schriftelijk medegedeeld aan degene die de afwijking/klacht heeft ingediend. Op het afwijkingen/klachtenformulier wordt de klacht afgesloten en ondertekend door de directie. Het klachtenformulier wordt daarna opgeborgen in de daarvoor bestemde archiefmap.

Afwijking/klacht gegrond

Indien de klacht gegrond is neemt de directie maatregelen om de afwijking/klacht op te lossen of om degene, die de klacht ingediend heeft, tevreden te stellen.

Indien de afwijking van dien aard is dat er niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan dan dient de directie als corrigerende maatregel een besluit te nemen of de cursussen wel of niet door zullen gaan.

De bevindingen en corrigerende maatregel worden op het klachtenformulier ingevuld.

Indien niet eens met uitspraak

Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Borderwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310, www.degeschillencommissie.nl
Nadat geconstateerd is, dat de klacht is afgehandeld, wordt het afwijkingen/klachtenformulier verder ingevuld, afgesloten, ondertekend en opgeborgen.
De afhandeling wordt ondertekend op het klachtenregister. De directie stelt vast of preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Privacy statement

De VerkeersAcademie is het nationaal opleidingsinstituut voor rijinstructeurs, beroepschauffeurs en vervoersondernemers. Wij verzorgen sinds 1971 opleidingen en lesprogramma’s voor instructeursopleidingen en de vervoersbranche.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van De VerkeersAcademie. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten De VerkeersAcademie. De VerkeersAcademie gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de opleiding en het registreren van de studievoortgang van de cursisten. Alleen medewerkers in dienst van De VerkeersAcademie en de betreffende cursist hebben toegang tot de studievorderingen. Medewerkers van De VerkeersAcademie hebben het recht e- mailcontact te onderhouden met de cursisten, mits deze niet expliciet te kennen hebben gegeven daar geen prijs op te stellen. Daarnaast worden de gegevens van de cursist gebruikt voor het verlenen van service, zoals het informeren over – en eventueel het behulpzaam zijn bij – de inschrijving van examens en/of om cursisten te informeren over andere producten en diensten van Onlinestuderen.com. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Onlinestuderen.com, kunt u dit aangeven bij de administratie per adres:

Newtonbaan 2
3439 NK Nieuwegein
030-6042514

Beveiliging gegevens

De VerkeersAcademie maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

De VerkeersAcademie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert van het domein www.deverkeersacademie.nl heeft slechts beperkte toegang tot deze site.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de site van de De VerkeersAcademie staan hyperlinks naar andere websites De VerkeersAcademie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar De VerkeersAcademie verwijst. Ook is De VerkeersAcademie niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen

De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen
met: info@deverkeersacademie.nl.

Klantbeoordelingen(9/10)97 beoordelingenBekijk alle beoordelingen
Klassikaal onderwijs
Blended learning
Online studeren
Meer informatie
Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer
030-6042514 of door een mail te sturen naar: info@deverkeersacademie.nl