Aanmelden als stagerijschool?

De maximale kosten die mogen worden gerekend voor een volledige stage bedragen € 500,- (inclusief BTW of vrijgesteld van BTW).

De stage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ten minste 5 passieve uren (= achter in de auto observeren van een les van de stagementor), waarvan 1 uur bestaat uit het meerijden met een CBR-praktijkexamen of tussentijdse toets (TTT) van een leerling van de stagementor.
  • Ten minste 35 actieve uren (= zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).
  • Examen bij het IBKI met de auto van stageschool met een rijles met een echte rijbewijsleerling van de stageschool.