Zijn studiekosten fiscaal aftrekbaar?

De studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn fiscaal aftrekbaar. Voor actuele informatie hierover verwijzen wij naar de website van de belastingdienst.