Wijzigingen WRM weer later ingevoerd

Er is nieuws naar buiten gekomen over de wijzigingen in de WRM. Vandaag werd bekend gemaakt dat het wetsvoorstel waarin de wijzigingen in de WRM zijn opgenomen is aangemeld voor plenaire behandeling in de grote zaal van de Tweede Kamer. En dat betekent goed nieuws en slecht nieuws.

Laten we beginnen met het goede nieuws. En dat is dat het wetsvoorstel “Wijziging WRM” nu eindelijk is aangemeld voor plenaire behandeling met de minister in de grote zaal van de Tweede Kamer. Wanneer de Tweede Kamer er met de minister over gaat hebben kan nu nog niet worden gezegd. De plenaire agenda voor een bepaalde week wordt pas bekend op vrijdagmiddag in de week daaraan voorafgaand.
Met het zomerreces en daarna vrijwel meteen Prinsjesdag op de agenda, zal de plenaire behandeling pas in het najaar plaatsvinden. Dat het allemaal zo lang duurt heeft deels te maken met de e-mails en brieven die vanuit de rijschoolbranche naar Den Haag worden gestuurd.

Wat betekent dat voor jou?
Uitstel is voor een behoorlijke groep rijinstructeurs slecht nieuws. Naar verwachting zullen de wijzigingen op z’n vroegst op 1 juli 2019 ingaan. Het is nu voorbarig om dat als definitief uitgangspunt te nemen. Het kan zomaar nog een half jaartje opschuiven.

Maar mocht je bevoegdheidspas in de eerste helft van 2019 aflopen, dan kun je er rekening mee houden dat je nog steeds 2 praktijkbegeleidingen moet afleggen. Daarnaast hoeven rijinstructeurs bij de start van hun opleiding of verlenging van hun bevoegdheidspas nog geen Verklaring omtrent Gedrag (vog) aan te vragen. Ook wordt de termijn van de sanctie nog steeds niet verlengd van 7 dagen naar 8 weken.

Datum AO Verkeersveiligheid
Op 13 september staat er weer een regulier algemeen overleg Algemeen Overleg (AO) Verkeerveiligheid op de agenda. Tijdens een AO overleggen de woordvoerders van de fracties met de minister over, in dit geval, de verkeersveiligheid. Dat zou wel weer een moment kunnen zijn om zaken over de rijschoolsector met de minister te bespreken, maar heeft niets te maken met besluit van vanmorgen rond de WRM.