Leren rijden is meer dan even het rijbewijs halen

Voor Veilig Verkeer Nederland zijn kennis en vaardigheden belangrijke voorwaarden voor een veilige deelname aan het verkeer. Ze vormen de pijlers van de rijopleiding in ons land. Maar hiermee is nog niet gegarandeerd dat nieuwe bestuurders ook in de dagelijkse praktijk altijd doen wat ze kennen en kunnen, zoals ze dat tijdens de rijlessen met hun rijinstructeur meestal keurig hebben laten zien.

Een goede rijinstructeur worden is van groot belang
Het rijgedrag van nieuwe bestuurders wordt mede bepaald door wat ze van hun rijinstructeur hebben opgestoken. En dan gaat het om meer dan kennis en vaardigheden alleen. Het gaat ook om aspecten als houding en mentaliteit. Gedrag, sociale vaardigheden, gevaarherkenning en risicobewustzijn. Maar ook: jezelf leren kennen en weten wat je sterke en zwakke punten zijn als het gaat om veilig en zuinig rijden. Voor Veilig Verkeer Nederland is een goede rijopleiding daarom zoveel meer dan even het rijbewijs halen. De sleutels daarvoor zijn vooral in handen van adequaat opgeleide rijinstructeurs en hun rijscholen. Zij bepalen de kwaliteit van de route naar het rijexamen, de ‘rijvergunning’ en de periode daarna waarvoor de bekende verklaringen van rijvaardigheid en van rijgeschiktheid slechts het begin vormen.

Een rijinstructeur van De VerkeersAcademie biedt meer dan kennis en vaardigheden
Een goede rijinstructeur kan dus het verschil maken. Want alleen kennis en technische vaardigheden zijn inmiddels ontoereikend voor echt verkeersveilig gedrag. Ook zelfbewustzijn én alertheid op risico verhogende factoren zijn onmisbaar. Voor Veilig Verkeer Nederland behoren dat stuk voor stuk essentiële elementen te zijn in de hedendaagse rijinstructie. In de filosofie van De VerkeersAcademie is dat reeds het geval. Zij leiden rijinstructeurs op die oog hebben voor de meerwaarde, mede dankzij de unieke manier van opleiden volgens de methode Rijopleiding In Stappen (RIS). En dat zal de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen.

Drs. Joop Goos,
Oud-directeur Veilig Verkeer Nederland