Tweede Kamer bespreekt fraude WRM-pas in december

De Tweede Kamer gaat de fraude rond de WRM-bevoegdheidspas bespreken op 15 december tijdens het algemeen overleg over wegverkeer en verkeersveiligheid. Dat is woensdagochtend besloten tijdens een procedurevergadering van de Tweede Kamer van de commissie Infrastructuur en Milieu. PVDA-kamerlid Duco Hoogland vreest dat de behandeling van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen pas plaatsvindt na de verkiezingen in maart en stelde daarom voor de bespreking rond de WRM-pas naar voren te halen.

Onbevoegd
Het vermoeden is dat er honderden instructeurs aan het werk zijn zonder WRM-pas of met een verlopen pas. Sinds 1 juli controleren examinatoren van het CBR op de bevoegdheidspassen van instructeurs bij praktijkexamens. Ze doen dat steekproefsgewijs. De maatregel moet het makkelijker maken om onbevoegde instructeurs op te sporen. Van juli tot en met oktober zijn veertig rijinstructeurs betrapt die geen geldige pas bij zich hadden.

Opheldering
VVD-Kamerlid Barbara Visser vroeg minister Melanie Schultz van Haegen in augustus om opheldering rond die vermoedelijke fraude en de controle daarop door het CBR, die niet afdoende zou zijn. De minister gaf aan dat de steekproefsgewijze controle door het CBR slechts een toevoeging is op de controle die de politie uitvoert bij rijinstructeurs. Ook schreef ze dat ze zich niet herkent in het beeld van grootschalige fraude.

Bron: Verkeerspro