Trekkerinstructeur WRM-T zonder vrijstellingen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die nog geen rij-instructeur is, maar wel de rijopleiding voor het trekkerrijbewijs willen gaan verzorgen. Te denken valt aan medewerkers van dealerbedrijven.

De VerkeersAcademie biedt de mogelijkheid deze opleiding via e-learning en via klassikaal onderwijs te volgen. Je kunt dus zelf kiezen hoe je wilt studeren.

De opleiding start op 7 mei in Nieuwegein en op 28 mei in Zwolle.

Hieronder leggen we uit hoe de klassikale opleiding tot WRM-T Trekkerinstructeur er uit ziet als je geen vrijstellingen krijgt. Kies je liever voor de internetopleiding, klik dan hier.

Als je geen vrijstelling krijgt dan bestaat de opleiding uit drie fases. De opleiding duurt 5 maanden.

Fase 1 WRM-T Trekkerinstructeur
Fase 1 van de opleiding tot trekkerinstructeur bestaat uit twee onderdelen: Fase 1A en fase 1B

Fase 1A is een theoriemodule. Onderwerpen zijn onder andere:

Het RVV
De Wegenverkeerswet
De Regeling Voertuigen
Verkeersveiligheid
De Rijprocedure T
Voorafgaand aan elke lesdag vragen we je digitaal je huiswerk te maken. Dit biedt verschillende voordelen. We kunnen de lesdag veel actiever invullen met praktijkopdrachten en cases. Daarnaast worden al je vorderingen opgeslagen. Met de gegevens kan jouw mentor je persooonlijk begeleiden. Gebleken is dat deze manier van studeren leidt tot betere examenresultaten.

Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Hiervan mag je 18 vragen fout hebben.

Fase 1B is een praktijkmodule, waarbij we je rijvaardigheid verbeteren en deze aan laten sluiten op wat er in de Rijprocedure T wordt gesteld. Je krijgt 9 uur rijles op een trekkercombinatie. Tijdens het examen van 60 minuten komen diverse bijzondere verrichtingen aan bod. Ook ga je tijdens twee verkeersopgaven de taakprocessen verwoorden. Naast je rijvaardigheid moet je ook de bijzondere verrichtingen en de taakprocessen voldoende afleggen.

Fase 2 WRM-T Trekkerinstructeur
Fase 2 bestaat uit twee theoriemodules: Fase 2A en fase 2B

Fase 2A gaat in op het voorbereiden van lessen en het maken van een lesplanning. Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Hiervan mag je 18 vragen fout hebben.

Fase 2B gaat juist in op het uitvoeren van de rijles. Je leert in te spelen op de leerbehoefte van de leerling. Je leert ook verschillende type leerlingen te herkennen. Ook dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen, waarvan er minimaal 42 goed moeten worden beantwoord.

Fase 3 WRM-T Trekkerinstructeur
Fase 3 is de praktijkmodule waar al het geleerde samenkomt. Je hebt nu de kennis en de vaardigheden om een goeie les te kunnen geven. Nu gaan we dat geleerde koppelen aan de praktijk. Wat ons tijdens deze fase onderscheidt is dat we je niet alleen stage laten lopen. Voorafgaan en na afloop van je stage bieden wij je praktijjklessen in het lesgeven op de tractor aan. Pas na die eerste lessen ga je stage lopen. Je wordt er door ons goed op voorbereid.

De stage bestaat uit 25 uren actieve stage. Dat wil zeggen dat je 15 lesuren op een afgesloten terrein gaat geven. Tegelijkertijd ga je 10 uren lesgeven op de openbare weg.

Het eindexamen is een praktijkexamen, waarbij je lesgeeft aan een leerling. De examinator beoordeelt de praktijjkles. Bij een voldoende resultaat, krijg je de bevoegdheidspas toegestuurd.

Opleidingskosten WRM-T Trekkerinstructeur
De opleidingskosten bedragen in geval van e-learning € 2.970,=.

Kies je liever voor de klassikale opleiding, dan bedragen de opleidingskosten € 3.735,=.

De examenkosten van het IBKI zijn op dit moment, 25 april 2015, nog niet bekend.