Terugblik op een mooie docentendag

Op 20 juni jongstleden was het weer tijd voor onze docentendag en kwamen we met zijn allen bijeen op ons hoofdkantoor in Nieuwegein. Het was opnieuw een zeer geslaagde dag waarin we weer veel kennis met elkaar hebben gedeeld en veel van elkaar hebben kunnen leren.

Elke dag weer werken we binnen De VerkeersAcademie hard om de kwaliteit van onze opleidingen nog meer te optimaliseren. Want hoe goed het ook gaat, het kan altijd nóg beter. En dat deze manier van werken en evalueren zijn vruchten afwerpt, blijkt wel het uit het feit dat onze slagingspercentages bij het IBKI al elf kwartalen op een rij alsmaar stijgen.

Slagingspercentage
In de mei editie van het vakblad Rij-instructie is te lezen: “De VerkeersAcademie is verreweg de grootste aanbieder in ons land als het aan komt op WRM-opleidingen. Haar marktaandeel beslaat maar liefst 44 procent van de totale markt “. Als we kijken naar de slagingspercentages zien we ook dat De VerkeersAcademie zeer goed scoort met 63,9 procent (inclusief herexamens). Een ‘mooie prestatie’ volgens Rij-instructie, omdat het makkelijker is om een hoog slagingspercentage te halen met een kleiner aantal afgeleverde WRM-instructeurs, dan met een groot aantal. Dat we voortdurend hard werken aan onze kwaliteit blijkt wel uit het feit dat de cijfers sinds de publicatie in mei nog meer gestegen zijn en we inmiddels bijna de nummer 1 positie hebben bereikt qua slagingspercentages.

Kwaliteit
Een van de manieren om onze kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren is door het organiseren van een docentendag. Op deze dag, die twee keer per jaar plaatsvindt, komen al onze docenten bij elkaar om gezamenlijk al hun kennis uit te wisselen.

Rijopleiding in Stappen
Dinsdag 20 juni was het weer zover. Onze RIS-docenten begonnen in de ochtend met een scholing verzorgd door het CBR. Want ook de Rijopleiding in Stappen ontwikkelt zich steeds verder. We vinden het belangrijk dat al onze RIS-docenten altijd goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en deze ook kunnen delen met onze studenten.

Leergang Fase 1B
In de middag sloten onze praktijkdocenten zich hierbij aan. De leergang van Fase 1B wordt deze zomervakantie ingrijpend veranderd en het is belangrijk dat iedereen weet wat deze veranderingen inhouden. Bij de start van de opleidingen in september is de leergang volledig aangepast en zijn alle docenten bijgeschoold.

Intervisie
Daarnaast is het zeer waardevol dat docenten met elkaar ervaringen en tips uitwisselen. Dit heet intervisie. Docenten leren telkens weer van elkaar. En ook tijdens deze docentendag is de intervisie heel interessant gebleken.

IBKI on tour
Later in de middag brachten Marcel Disselköter en Rob Sauvé in het kader van ‘IBKI on tour’ nog een bezoek aan De VerkeersAcademie. De twee IBKI-medewerkers zijn beide als examinator werkzaam en tevens betrokken bij de ontwikkeling van de WRM-examens.

Wederzijds werden ervaringen uitgewisseld en opvallende zaken besproken. Op die manier wordt in een open gesprek de vinger op de zere plek gezet. Waar kan de dienstverlening van het IBKI worden verbeterd? En waar kunnen wij onze studenten nog eens extra op wijzen voordat ze op examen gaan?

De dag werd informeel afgesloten met een gezellige borrel.