Schultz gaat maatregelen nemen om rijschoolbranche te verbeteren

Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt zich de kritiek op de rijscholenbranche aan en heeft beloofd om maatregelen te gaan nemen. Het is nog niet bekend om welke maatregelen het dan precies gaat, maar het het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het toevoegen van een pasfoto op de WRM-pas behoren tot de opties. Ook zal ze de komende periode in overleg gaan met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te zien of er grenzen kunnen worden gesteld aan de vrijheid van ondernemen binnen de rijschoolbranche. Minister Schultz hoopt dat de Nederlandse Franchise Code, die dit jaar in het leven is geroepen, hier een positief effect op heeft. Verder zal ze zich gaan buigen over de andere suggesties die zijn opgenomen in het startdocument, afkomstig van de brancheorganisaties VRB, FAM en BOVAG Rijscholen.

Minister Schultz
Dit is vandaag zelf door de minister kenbaar gemaakt naar aanleiding van kamervragen van de VVD en PvdA. Waar Schultz eerder nog aangaf niets in de maatregelen te zien, is ze dan nu uiteindelijk toch overstag gegaan. De druk vanuit de tweede kamer heeft hier een grote rol bij gespeeld. Er zal overigens nog aardig wat tijd overheen gaan voordat de maatregelen daadwerkelijk vastgelegd kunnen worden. Wat betreft het verplicht stellen van een VOG en een pasfoto op de WRM-pas dient er eerst met verschillende organisaties als het IBKI, de RDW en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht te worden wat de mogelijkheden hierin precies zijn. Over de suggesties die afkomstig zijn vanuit de rijschoolbranche zelf zegt ze het volgende: “Deze suggesties worden op dit moment nader bekeken. Het betreft hier overigens een combinatie van ‘lichte’ maatregelen, die zonder verandering van regelgeving binnen het bestaande stelsel kunnen worden genomen, en meer ingrijpende maatregelen voor de langere termijn die een herziening van de WRM met zich mee zouden brengen.”

Transparantie
Verder geeft ze aan dat ze het belangrijk vindt dat leerlingen vooraf aan voldoende informatie kunnen komen wat betreft de keuze van een rijschool. De brancheorganisaties hebben beloofd zich hiervoor te zullen inspannen. Tot slot zal samen met het CBR nog bekeken worden waar eventuele verbeterpunten zijn binnen de huidige website en hoe de informatie effectiever kan worden overgebracht.