Samenwerkingsverband UTC en De VerkeersAcademie

Sinds 1 januari 2016 heb je voor het starten van een eigen taxionderneming geen getuigschrift van vakbekwaamheid voor het beroepspersonenvervoer over de weg meer nodig. Het examen om taxi-ondernemer te worden is hiermee komen te vervallen. Echter om de kwaliteit binnen de taxibranche voldoende te waarborgen, acht UTC het noodzakelijk om de examens te behouden. Ondernemers die zich bij UTC willen aansluiten dienen dan ook verplicht het taxi-examen succesvol af te ronden. De examens worden afgenomen door De VerkeersAcademie.

Service en kwaliteit
De Utrechtse Taxi Centrale is al meer dan 100 jaar een begrip voor veelzijdig personenvervoer in de regio Utrecht. Binnen de coöperatie staan kwaliteit en service hoog in het vaandel. Taxiondernemers die zich bij de coöperatie willen aansluiten dienen verplicht het taxi-examen af te leggen. “Wij vinden het belangrijk dat het kennisniveau van onze taxiondernemers hoger ligt dan het landelijk gemiddeld”, aldus UTC-woordvoerder Marcel Chandrikapersad. Een goede taxiondernemer moet beschikken over een flinke dosis kennis. Bijvoorbeeld van de verkeerswet- en regelgeving, maar ook hoe er gehandeld moet worden bij conflictsituaties of verkeersongevallen.

Nauwelijks faillissementen
Volgens Marcel heeft het ondernemersdiploma veel meerwaarde. Het geeft de taxiondernemer houvast en een grotere kans van slagen om een succesvolle ondernemer te worden. “Onder de ondernemingen die zich bij ons hebben aangesloten, zijn de afgelopen jaren nauwelijks tot geen faillissementen geweest. Dat wil toch wat zeggen.” We sturen taxiondernemers door naar De VerkeersAcademie om daar hun diploma te behalen. Tijdens de opleiding wordt de ondernemers daar kennis en inzicht aangeleerd op het gebied van marketing, financiering, organisatie en administratie.

De VerkeersAcademie neemt weer examens af
De VerkeersAcademie verzorgt al sinds 1971 diverse verkeersopleidingen. Door haar expertise en kennisuitbreiding is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot het grootste verkeersopleidingsinstituut van Nederland. Op de vraag waarom UTC ervoor gekozen heeft om dit samen met De VerkeersAcademie op te pakken, antwoord hij: “We onderhouden al jarenlang een goede relatie en we delen wat betreft kwaliteit dezelfde visie. Het was voor ons niet meer dan logisch om dit stuk kwaliteitsmanagement met De VerkeersAcademie op te pakken. Door samen te werken versterken we elkaar op kwaliteitsgebied”.