Site om te kiezen voor een rijschool voor een leerling met autisme en ADHD

Te vaak krijgen leerlingen met autisme of ADHD te maken met een rij-instructeur die niet weet hoe hij met deze speciale doelgroep om moet gaan. Met alle gevolgen van dien: gefrustreerde ouders en leerlingen. En de vraag hoe nu verder?

om de juiste keuze te maken bij het zoeken naar een geschikte rijschool voor hun kind of cliënt.

Handig om te weten is dat er een website is voor deze hulpverleners en ouders. Op deze website staan alle erkende rijscholen op in Nederland. De website heet www.rijles-en-autisme.nl.

Eerst een basisopleiding
Om als rijschool vermeld te kunnen worden, heeft de rij-instructeur een uitgebreid scholingsprogramma gevolgd. Allereerst heeft hij een basisopleiding gevolgd aan De VerkeersAcademie. De workshop verschaft de rij-instructeur basale kennis over wat autisme inhoudt en welke concrete gedragingen hij of zij tegen kan komen. Aan de hand van herkenbare, concrete praktijkvoorbeelden worden de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen behandeld. Na afronding kan de rij-instructeur signalen van overbelasting en overprikkeling bij de kandidaat herkennen en beschikt deze over handvatten hoe hiermee om te gaan tijdens de rijles.

Dan een vervolgopleiding
Hierin gaan we dieper in op de aard van de stoornis en de gevolgen voor de kandidaat met autisme en AD(H)D. De rij-instructeur wordt getraind aan de hand van recente theorieën en verklaringsmodellen. Rij-instructeurs die de training hebben gevolgd, kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘Autismeprotocol rijles’ en ‘’ADHD-protocol rijles’. Dit protocol is ontwikkeld door Spectrum Brabant, het kennisinstituut voor onderwijs en deze speciale doelgroep.

Intervisie en expertmeetings
De ontwikkelingen op het gebied van rijles geven aan deze doelgroep staan niet stil. Reden voor erkende rij-instructeurs om elk jaar een intervisiebijeenkomst bij te wonen. Kennis wordt vanuit Spectrum Brabant gedeeld. En ervaringen wisselen de rij-instructeurs onder de deskundige begeleiding van Spectrum uit.

Voor degenen die echt alles willen weten op het lesgeven aan leerlingen met autisme en ADHD volgen speciale expertmeetings en lezingen. Ook deze worden regelmatig verzorgd en zijn vrijwillig bij te wonen. Het is opvallend dat bijna iedere erkende rij-instructeurs deelneemt aan deze lezingen en expertmeetings.

Ook erkende rij-instructeur worden?
Wil jij ook echte kwaliteit leveren aan deze doelgroep? Ben je echt gemotiveerd om leren om te gaan met leerlingen met een gedragsstoornis? Lees dan verder op deze pagina of schrijf je nu in.