Rijexamens niet aan te slepen

Het CBR kan de vraag naar rijexamens niet meer aan. Rijscholen hebben het zo druk dat het CBR in de meeste regio’s de voorgeschreven aanvraagtijd van maximaal 7 weken niet meer haalt.

Rijexamens al maanden op rij zeer gewild
Al sinds maart zijn de wachttijden voor rijexamens bij het CBR te hoog. Tenminste in het merendeel van de 53 CBR-locaties. Door de groeiende vraag naar rijbewijzen in alle categorieen zijn er nu onvoldoende examinatoren om aan deze groeiende vraag te voldoen. De verwachting is dat dit jaar ruim 10 duizend kandidaten méér afrijden dan voorzien is.

Het CBR laat volgens een woordvoerder weten: „De verwachting is dat we de situatie pas aan het eind van het jaar onder controle hebben. Dan hopen we ruim 60 mensen te hebben opgeleid om weer binnen de norm te werken. Maar dat wordt wel een uitdaging, want geschikte examinatoren liggen niet voor het oprapen.”

Vraag naar instructeurs groeit explosief
De groeiende vraag naar rijopleidingen is bij De VerkeersAcademie ook goed te merken. “Rijscholen roepen om het hardst om rij-instructeurs.” Terwijl Gijs Kantelberg v an De VerkeersAcademie zijn verhaal doet gaat zijn telefoon: een rijschoolondernemer vraagt of hij “toevallig” nog een motorinstructeur heeft. “Dat gaan we dus inventariseren en dan gaan we hem terugbellen. Zo gaat dat dus bijna elke dag. Dit tekort blijft nog even aanhouden, want de instroom van nieuwe mensen is nog altijd stukken lager dan de uitstroom vanwege pensioen.”