Rij-instructeurs zelf verantwoordelijk voor geldige pas

Volgens een uitspraak van de Utrechtse rechtbank is de rij-instructeur zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de geldigheid van zijn bevoegdheidspas.

Een rijschoolhouder had een zaak aangespannen tegen het exameninstituut IBKI, omdat zijn bevoegdheidspas verlopen was.

De rijschoolhouder wilde een tijdelijkeverlenging van zijn WRM-bevoegdheid. Hij stelde dat hij niet voldoende was geïnformeerd over de bijscholing onder de nieuwe WRM. Daarnaast vond hij de gevolgen, geen inkomsten en een mogelijk faillissement, erg onredelijk.

De rechter vond dat IBKI wel voldoende informatie heeft verschaft. De eis is dus afgewezen en de rijschoolhouder moet met spoed een herintrederstraject doen. De snelste manier is de Interactieve Instructeursopleiding via OnlineStuderen.com.

Los van de informatie die IBKI heeft verschaft hebben de vakbladen vol gestaan met de inmiddels ingevoerde wijzigingen.

Daarnaast hebben wij het als onze taak gezien de branche volledig te informeren middels een mailing via De Reflector, een e-mailing en een divers aantal druk bezochte symposia.

Wij waarschuwen alle rijschoolhouders en rij-instructeurs tijdig te beginnen met de praktische bijscholing. Rekening houdend met een eventuele herkansing moet men zich minimaal4 maanden voor de verloopdatum van hun beveogdheidspas melden bij De VerkeersAcademie voor een intensief begeleidings- en voorbereidingstraject.