Nog meer feiten over stijging verkeersdoden

Tragisch: meer verkeersslchtoffers in 2015. Maar er zijn meer feiten over de verkeersslachtoffers. Het CBS zette ze op een rijtje.

Meeste slachtoffers in auto
De meeste verkeersdoden waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224 slachtoffers), gevolgd door fietsers (185 slachtoffers). Er kwamen 57 voetgangers om door een verkeersongeluk. Vorig jaar overleden ongeveer evenveel bestuurders van een scootmobiel (41) als brom- of snorfietsers (42) en motorrijders (47).

Meeste verkeersdoden onder 80-plussers
Onder ouderen, met name 80-plussers, is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren gestegen. Er kwamen 119 80-plussers om in 2015, in 2010 waren dit er nog 94. Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar geleden, al is die toename minder groot dan die van het aantal verkeersdoden onder deze groep. Het aantal verkeersdoden onder twintigers is sinds 2010 gedaald, net als onder dertigers en veertigers. In 2015 kwamen 89 mannelijke en 30 vrouwelijke 80-plussers om bij een verkeersongeval. Hiervan zaten er vier op de tien op de fiets. Ruim een kwart zat in een auto en twee op de tien reed in een scootmobiel.
In 2010 vielen de meeste verkeersdoden nog onder twintigers.

Tussen 14 en 16 uur meeste dodelijke ongelukken
In de periode 2010-2015 verongelukte 15 procent van alle verkeersslachtoffers tussen 14 en 16 uur ’s middags. In de avondspits, tussen 16 en 18 uur, vielen meer dodelijke slachtoffers (15 procent) dan in de ochtendspits tussen 7 en 9 uur (7 procent).