Nieuwe WRM-bijscholingen bij De VerkeersAcademie

Momenteel kan er gekozen worden uit ruim dertig onderwerpen waarvoor rijinstructeurs een bijscholing kunnen volgen. Het IBKI heeft hier aan het begin van het jaar zeven nieuwe onderwerpen aan toegevoegd. Vanaf augustus zijn de nieuwe bijscholingen ook bij De VerkeersAcademie te volgen.

Nieuwe onderwerpen
De Centrale Examen Commissie (CEC ) heeft op 26 januari 2017 geadviseerd om zeven nieuwe onderwerpen aan de bijscholing toe te voegen. De VerkeersAcademie heeft dat advies deels overgenomen en besloten het lesaanbod uit te breiden met zes onderwerpen, namelijk:

47. Incidentmanagement: 2 dagdelen
48. De ontwikkelingsgerichte rijopleiding: 4 dagdelen
50. Een zelfstandig beginnend bestuurder: 2 dagdelen
51. Kostprijsberekening: 2 dagdelen
52. Lesplan maken: 2 dagdelen
53. Zelfreflectie leerling/rijinstructeur: 2 dagdelen.
47. Incidentmanagement
Het doel van de bijscholing is om rijinstructeurs bij te scholen op het gebied van Incident Management (IM) en voertuigcontrole met nadruk op banden, bandenspanning en overbelading van voertuigen. De focus ligt op het bevorderen van veiligheid en doorstroming op stroomwegen/ontsluitingswegen.

48. De ontwikkelingsgerichte rijopleiding
De ontwikkelingsgerichte rijopleiding is een innovatieve doorontwikkeling van de Rijopleiding In Stappen (RIS). De opleiding wordt medeontwikkeld door VekaBest. De algemene doelstellingen van deze WRM bijscholing zijn dat rijinstructeurs:

de achtergronden en de werking van de ontwikkelingsgerichte rijopleiding begrijpen;
inzien welke voordelen de ontwikkelingsgerichte rijopleiding heeft voor leerling, ouders / verzorgers, rijinstructeur en rijschoolhouder;
vaardig zijn in het gebruiken en interpreteren van de specifieke hulpmiddelen (met name: scoreformulieren en rapportages) die onderdeel uitmaken van de ontwikkelingsgerichte rijopleiding.
50. Een zelfstandig beginnend bestuurder
Met deze bijscholing willen we ervoor zorgen dat beginnende en gevorderde (RIS-)instructeurs aan het einde van een praktijkles in staat zijn om de (RIS)-leerling op te leiden tot een zelfstandige beginnende bestuurder.

51. Kostprijsberekening
In de opleiding tot rijinstructeur wordt niet of nauwelijks gesproken over het kostenaspect van het geven van rijlessen. Om goed rijonderricht te kunnen geven zijn onderwijsleermiddelen in de ruimste zin en het bijhouden van vakkennis d.m.v. WRM bijscholingen noodzakelijk. Wanneer een instructeur zijn WRM-bevoegdheid heeft gehaald kan hij of zij een eigen rijschool beginnen zonder enige aanvullende opleiding op het gebied van economie, kostenberekening of marktwerking. Voor zelfstandige rijschoolhouders, maar ook voor instructeurs in loondienst, is het van groot belang om meer inzicht in deze materie te krijgen.

52. Lesplan maken
Ter voorbereiding van verplichte praktijkbegeleiding maken veel rijinstructeurs een (RIS) lesplan. Deze lesplannen verschillen van opmaak, inhoud en kwaliteit. Een lesplan is persoonlijk en bedoeld om de rijinstructeur vooraf te laten nadenken over zijn persoonlijke aanpak m.b.t. de leerling met al zijn leerling kenmerken. Door middels een bijscholing het lesplan meer onder de aandacht te brengen met de voordelen die daar mee gepaard gaan, krijgt de rijinstructeur meer inzicht in de noodzaak van een lesplan.

53. Zelfreflectie leerling/rijinstructeur
Tijdens deze bijscholing leert de rijinstructeur om op de juiste wijze de leerling te laten reflecteren en ook om zelf als rijinstructeur te reflecteren op zijn lesvoorbereiding, zijn (RIS) lesplan, zijn aanpak tijdens de lesuitvoering en de uitkomsten van zijn lesevaluatie met zijn leerling.

Locaties en startdata

Incidentmanagement Best Dinsdag 22 aug 09:00 – 16:00 uur
Incidentmanagement Nieuwegein Vrijdag 25 aug 09:00 – 16:00 uur
Incidentmanagement Zwolle Woensdag 30 aug 09:00 – 16:00 uur
Incidentmanagement Amsterdam Donderdag 28 sept 09:00 – 16:00 uur
Incidentmanagement Delft Woensdag 4 okt 09:00 – 16:00 uur
Lesplan maken Nieuwegein Vrijdag 8 sept 09:00 – 16:00 uur
Lesplan maken Zwolle Woensdag 27 sept 09.00 – 16.00 uur
Lesplan maken Amsterdam Donderdag 26 okt 09:00 – 16:00 uur

Meer informatie
Indien je graag meer informatie wilt ontvangen over de nieuwe bijscholingen, vragen we je contact op te nemen met onze studentenservice via 030 – 604 25 14. Zij kunnen je alles vertellen over de nieuwe bijscholingen en al jouw vragen beantwoorden.