Nieuwe verkeersborden in het RVV

Het lijkt er dan toch eindelijk van te komen. Per 1 januari worden nieuwe verkeersborden geïntroduceerd. Een jaar later dan gepland. Het is handig om als rijinstructeur of andere verkeersprofessional de nieuwste wijzigingen op een rijtje te hebben. Wij hebben de belangrijkste veranderingen geselecteerd voor je. Als je er alles over wilt weten, volg dan onze bijscholing “Het RVV”.

Toelichting
Het betreft in de eerste plaats de mogelijkheid tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven via gebodsborden in plaats van, zoals nu de praktijk is, via algemene verbodsborden met daarbij op een onderbord de uitzondering voor genoemde categorieën. Dezelfde verandering geldt voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die uitsluitend bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. Het betreft hier de nieuwe borden F13 tot en met F22. Met plaatsing van de nieuwe borden F19 en F21 wordt voor lijnbussen en vrachtauto’s, respectievelijk voor alleen vrachtauto’s tevens bereikt dat zij niet op een andere rijstrook mogen rijden dan de speciaal voor deze categorieën bestemde rijstrook.

Eenduidigheid
In de tweede plaats was eenduidigheid in de bebording gewenst voor passeerstroken, waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller te kunnen doorrijden. De wijziging brengt door een nieuw verkeersbord in de vorm van gebodsbord F11 deze eenduidigheid. Grote voordelen van ondersteuning van deze verkeersmaatregel vanuit het RVV 1990 zijn bovendien dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer kunnen worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.

Behoefte
En ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee te kunnen aangeven. Dit is wenselijk, omdat er een duidelijke behoefte is gebleken om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom zijn in de praktijk in dit soort situaties inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst. Die veelvormigheid in borden doet enigszins afbreuk aan de duidelijkheid die juist het belangrijkste motief is om dit soort borden te plaatsen, dus er is een voldoende motief om nu een standaardmodel aan te bieden. De nieuwe borden, het zijn er twee om uitwijkplaatsen aan beide zijden van de weg helder te kunnen aanduiden, hebben de nummers L20 en L21 gekregen.

Bijscholing RVV
Bij ons kun je de bijscholing voor het RVV volgen. Naast de wijzigingen per 1 januari 2017 komt ook de derde Europese rijbewijsrichtlijn aan bod. En natuurlijk wordt het gehele RVV even goed opgefrist. Want je bent aan het einde van deze bijscholing op de hoogte van alle nieuwste wijzigingen in het RVV. Daarnaast leer je de belangrijkste onderdelen van die wijzigingen toepassen in de dagelijkse lespraktijk.

Startdata bijscholing RVV:

Nieuwegein Vrijdag 23 december 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Nieuwegein Vrijdag 10 februari* 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Best Dinsdag 21 februari* 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Zwolle Vrijdag 6 januari 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Amsterdam Vrijdag 24 februari* 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen

In februari openen we een nieuwe vestiging in Delft. Dat betekent feest! Ook voor jullie! Om die reden geven we maar liefst € 50,- korting op de RVV bijscholingen waar een * achter staat. Wees er snel bij. Met maximaal 15 deelnemers per klas zitten we zo vol.