Nieuwe ontwikkelingen rondom de WRM

Het begint bijna op het boek van Michael Ende te lijken: The Never-ending story. Dan hebben we het over de evaluatie van de WRM die al ruim 4 jaar in beslag neemt. Maar door nieuwe ontwikkelingen lijkt daar nu verandering in te komen.

Lange weg
In 1993 werd de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM 1993) ingevoerd waarin wordt geregeld hoe je rijinstructeur wordt en blijft. Nadat de WRM in 2009 op bepaalde punten is herzien, is de gebruikelijke vijfjarige wetsevaluatie in 2013, op verzoek van de Tweede Kamer, vervroegd uitgevoerd. Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV concludeerde toen dat de wet over het algemeen goed functioneert. Wel zijn er een aantal wijzigingen aangekondigd:

Een rijinstructeur krijgt binnen de vijfjaarlijkse bijscholingsverplichting ruimere mogelijkheden om aan de eis van de praktijkbegeleiding te voldoen;
Een rijinstructeur krijgt meer tijd om vervanging te regelen voordat de instructiebevoegdheid ongeldig wordt verklaard na een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding;
Het herintrederstraject wordt qua exameninhoud praktijkgerichter.
Voornoemde wijzigingen zijn in mei/juni 2014 in een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd en het wetsvoorstel is op 31 maart 2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer gestuurd. Na twee schriftelijke voorbereidingsrondes is het wetsvoorstel op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Dit debat staat nu gepland voor de eerste week van november, waarmee een einde lijkt te komen aan dit oneindige verhaal.

Niemand tevreden
De branche bestaat uit onder andere rijschoolverenigingen (bijna 12% van de rijscholen is lid van een of twee verenigingen), rijscholen en opleidings- en exameninstituten. Maar wie binnen deze branche zal straks tevreden zijn? Waarschijnlijk niemand. En dat komt, omdat de kern van de problemen niet wordt aangepakt met de voorgestelde wijzigingen.

De sanctie is een heet hangijzer en die blijft bestaan. De tijd voor een herintrederstraject wordt wel verlengd. Maar dat is het dan wel.

Er wordt niks aan de problemen in de branche gedaan. Zoals van slechte instructeurs betere maken door te investeren in langere en zinvolle bijscholingen. Bijvoorbeeld door bijscholingen daadwerkelijk te certificeren. Door rijschoolondernemers ook bijscholingen te laten volgen op het gebied van marketing, belastingen, lesprijscalculatie en andere belangrijke ondernemerszaken. Het zijn toch immers de rijschoolhouders die nu actief zijn die voor de problemen in de branche hebben gezorgd.

Kortom, doordat de branche er de afgelopen 4 jaar niet in is geslaagd om met elkaar een goed plan op tafel te leggen, zal dit oneindige verhaal geen happy end kennen. Het gevolg binnen de branche: vanaf een ieders eilandje het hoofdeiland Den Haag bestoken. And so the Never-ending story continues…