Mogelijke wijziging wetsvoorstel WRM

Was er afgelopen maandag nog op de website van de Rijksoverheid te lezen dat de voorgestelde wetswijzigingen rondom de WRM op 1 januari 2017 in zouden gaan, nu blijkt dat bericht ineens spoorloos verdwenen te zijn. Desondanks laat Eric Smaling (lid van de SP-fractie) weten dat het aannemelijk is dat het ministerie zit te broeden op het wijzigen van de WRM. Vooral gezien de hoeveelheid verbeterpunten die de afgelopen tijd door zowel de brancheorganisaties en de Kamerleden zelf zijn ingebracht.

Onduidelijkheid rondom wijziging WRM blijft
Voorlopig blijft het onduidelijk wanneer de Tweede Kamer zich daadwerkelijk gaat bezig houden met de WRM. Door insiders wordt gefluisterd dat dit mogelijk ergens in de eerste week van november gaat gebeuren. Echter wordt door Smaling aangegeven dat het eerstvolgend Algemeen Overleg omtrent het wegverkeer en de verkeersveiligheid pas op 15 december plaats gaat vinden. Volgens hem is dit ook het meest gunstige moment om rijscholen aan te kaarten. Een andere mogelijkheid is er nog in de laatste week van oktober wanneer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt besproken. Echter zal het dan niet gaan om een uitvoerige behandeling.

Brancheorganisatie FAM
Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, liet een paar maanden terug nog weten dat hij van mening is dat de nieuwe WRM nog lang niet compleet is. En dat in zijn ogen de deadline van 1 januari 2017 onmogelijk haalbaar is. Het blijft dus nog steeds wachten op duidelijkheid.