Meer rijexamens voor de auto voor 17-jarigen

Meer dan 8 procent van de 17-jarigen heeft een autorijbewijs. Sinds de invoering van 2todrive is dit het hoogste percentage. Het aantal 17-jarigen met een bromfietsrijbewijs is de afgelopen twee jaar gedaald. Ook het aantal bromfietsen in deze groep nam af. 2todrive is dus een succes.

In 2011 is 2toDrive ingevoerd. Dit project houdt in dat jongeren mogen starten met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn. Examen mogen ze doen vanaf het moment dat ze 17 zijn. Als ze slagen mogen ze onder begeleiding van een ervaren automobilist (coach) autorijden. Zodra ze 18 zijn mogen ze zelfstandig autorijden. Door het onder begeleiding rijervaring op te laten doen zal het aantal ongevallen en overtredingen onder deze groep afnemen.

8,2% van de 17-jarigen hebben autorijbewijs
Ondanks dat 2toDrive nog niet erg bekend is bij de consument heeft toch al ruim 8 procent het autorijbewijs. Van de 18- en 19-jarigen heeft 44 procent een rijbewijs en bij de 20- tot 25-jarigen gaat het om 70 procent.

Steeds minder 17-jarigen hebben alleen bromfietsrijbewijs
Begin 2016 had bijna 18 procent van de 17-jarigen een bromfietsrijbewijs. Vanaf hun 16e verjaardag kunnen jongeren hiervoor een praktijkexamen afleggen. Jongeren die slagen voor het autorijbewijs ontvangen daarbij automatisch ook een bromfietsrijbewijs. Het deel van de 17-jarige jongeren met een bromfietsrijbewijs maar zonder een autorijbewijs daalde tussen 2014 en 2016 van ruim 11 naar 9,6 procent. Ook dit zal de verkeersveiligheid doen verbeteren, omdat bromfietsers een relatief hogere ongevalskans hebben dan andere weggebruikers.

Op de website van het CBS vind je alle gegevens terug.