Medicatiegebruik in het verkeer

Medicijngebruik in het verkeer is momenteel weer een ‘hot item’. En dat is maar goed ook. Zo is uit onderzoek gebleken dat maar liefst één op de zes Nederlanders medicatie voorgeschreven krijgt dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Desondanks blijkt deze groep automobilisten toch vaak aan het verkeer deel te nemen, met soms alle gevolgen van dien. De rij-instructeur kan hier een grote rol innemen door leerlingen tijdens de rijlessen meer bewust te maken van deze gevaren.

Campagne
Om automobilisten te wijzen op de invloed van medicatie in het verkeer is in Groningen deze maand een nieuw voorlichtingscampagne gestart. De campagne draagt de naam ‘Is uw medicijn veilig in het verkeer’ en is opgezet door Verkeerswijzer Groningen en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Een mooi initiatief!

Effecten medicatiegebruik
De initiatiefnemers van de campagne geven aan dat sommige medicatie een dusdanig effect hebben op de rijvaardigheid dat ze het reactievermogen verminderen. Men kan bijvoorbeeld last krijgen van duizeligheid, minder goed gaan zien of zelfs slaperig worden. Dit gebeurt vaak onopgemerkt en maakt een kans op een ongeluk groter.

Theoriebijscholing Alcohol en Drugs
De VerkeersAcademie geeft al enige tijd theoriebijscholing op het gebied van alcohol en drugs. In onze rijlessimulator kun je zelf ervaren hoe het is om met alcohol en/of drugs te rijden en wat de gevolgen daar van zijn. Het doel hierachter is dat jij als rij-instructeur je leerlingen daarna goed kunt voorlichten over de invloed van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Kenmerken gebruik alcohol, drugs en/of medicijnen;
Symptomen alcoholgebruik, drugs en/of medicijnen;
Impact combinatie alcohol, drugs en medicijnen op ongevalsrisico;
Juridische gevolgen leerlingbestuurder en rij-instructeur;
Impact gebruik alcohol, drugs en/of medicijnen;
Afbraakproces alcohol, drugs en/of medicijnen;
Gesprek voeren instructeur met leerling over zijn gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen;
Inhoud EMA-, LEMA- en EMG-cursus.
Jezelf als rij-instructeur aanmelden voor deze bijscholing? Klik dan op aanmelden.