Kennis voorrangsregels ouderen onder de maat

Sinds de lancering in april 2015 is de opfriscursus al meer dan 400.000 keer afgelegd. De komende periode wil de VVN zich bezig gaan houden met het onder de aandacht brengen van de opfriscursus onder de senioren.

Rijvaardigheid testen
Door het afleggen van de opfriscursus kunnen weggebruikers hun huidige kennis omtrent het verkeer, nieuwe verkeersregels en borden testen. Degene die de cursus uiteindelijk afsluiten met een onvoldoende kunnen ervoor kiezen om een fysieke rijvaardigheidstest te doen van Veilig Verkeer Nederland of onder begeleiding van een rijinstructeur een aantal lessen te nemen. Gemiddeld genomen wordt circa 40 procent van de vragen uit de cursus verkeerd beantwoord. De meeste fouten worden gemaakt bij voorrangssituaties.

Verkeersveiligheid Nederland
Afgelopen vrijdag maakte de Europese Unie nog bekend dat Nederland gezakt is in de lijst met verkeersveilige landen. Nederland is dit jaar op de vierde plek gekomen in de lijst van verkeersveilige Europese landen. Het aantal verkeersslachtoffers in 2015 is gestegen met 11 procent. De relatief gevaarlijkste weggebruikers zijn jongeren rond de 20 en de 80-plussers. De helft van alle Nederlanders boven de 75 jaar is nog in het bezit van een geldig rijbewijs. En deze laatste groep zal de komende jaren alleen nog maar toenemen, mede door de vergrijzing.

Senioren
Uit ongevalscijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gebleken dat senioren een verhoogd risico op overlijden hebben in het verkeer. Ze zijn fysiek veel kwetsbaarder en de gevolgen zijn daardoor vaak ernstiger. Zeker vanaf de leeftijd van 75 jaar.

Veel steun
De opfriscursus wordt gesteund door zowel het Verbond van Verzekeraars als het ouderenbond ANBO. Laatstgenoemde gaat de cursus de komende periode ook actief onder de aandacht brengen bij haar eigen doelgroep. “Het is voor veel senioren heel goed om hun kennis op te frissen. Vaak is een digitale test of zijn een paar extra praktijklessen bij een rijschool al voldoende om de puntjes op de i te zetten,” aldus ANBO woordvoerder Renée de Vries.