Invoering WRM waarschijnlijk opnieuw uitgesteld

De behandeling van de voorgenomen wijzigingen van de WRM staan voor het zomerreces niet op de agenda van de Tweede Kamer. Dit leidt naar verwachting tot verder uitstel. En dat terwijl de branche moord en brand schreeuwt.

De laatste herziening van de WRM is in juni 2009 in werking getreden. Al snel sinds de invoering van de WRM ibestaat er forse kritiek op de wet. Veel rijinstructeurs hebben kritiek op de praktijkbegeleiding, omdat ze daarbij hun lesbevoegdheid kunnen verliezen, De fractiesvan de Tweede Kamer zijn de afgelopen periode overladen met bezwaren tegen en vragen over de WRM. De bezwaren tegen de wet moesten zo snel mogelijk aangepakt worden. Maar dat loopt nu dus alweer forse vertraging op.

Branche is niet georganiseerd
Vanwege de bezwaren die bij een groot deel van de rijinstructeurs bestaan is een politieke lobby gestart. En nu breekt de ongeorganiseerde branche zich op. Want hoe ironisch is het dat juist het grote aantal vragen, met vaak dezelfde strekking, zorgt voor wederom een vertraging van het doorvoeren van de wijzigingen. Wanneer het de branche gelukt was om de vragen te kanaliseren, was de WRM wellicht wel al lang veranderd. Hier ligt een gezamenlijke opdracht aan Bovag, FAM en VRB om de niet aangesloten leden te verleiden tot een lidmaatschap bij een branchevereniging.

Wachten op duidelijkheid
Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, is van mening dat de nieuwe WRM nog lang niet compleet is en in zijn ogen is 1 januari 2017 niet haalbaar. “De FAM hoopt nog steeds en gaat er eigenlijk gewoon vanuit dat er toch iets geregeld gaat worden voor de professionele opleider. Dat er onderscheid wordt gemaakt tussen goed en slecht en dat er bij de toelating en bijscholing iets gaat veranderen. Er moeten duidelijke lijnen worden uitgezet voor de toekomst. De FAM gaat zich de komende tijd echt sterk maken voor professionaliteit in onze branche”- aldus Ruud Rutten.

Minister niet te vermurwen
Herhaaldelijk heeft de minister Schultz laten weten “over het algemeen tevreden te zijn met de WRM”. De door rijinstructeurs vervloekte sanctie lijkt te blijven bestaan. De minister wil hiermee een instrument in handen houden om de slechtste rijinstructeurs aan te kunnen pakken.

Volgens de minister hoeven dan ook slechts “schoonheidsfoutjes” gerepareerd te worden. Zo komt de “overbodige” eerste praktijkbegeleiding te vervallen. De termijn voor het in kunnen trekken van de lesbevoegdheid wordt verlengd naar 8 weken. En het herintrederstraject wordt praktischer ingericht. Voor het overige verandert er niet veel, zo is de verwachting.

Wanneer de WRM nu dan wel wordt gewijzigd is nog onbekend. Doorgaans worden twee keer per jaar wetten ingevoerd of veranderd. Op 1 januari en op 1 juli. Nu 1 januari 2017 niet haalbaar lijkt, zal de nieuwe richtdatum 1 juli 2017 zijn.

Bron: RijschoolVandaag.nl