Het is definitief: per 1 juli 14 nieuwe RVV verkeersborden

Het heeft even geduurd, maar op 1 juli is het dan eindelijk zover: dan komen er 14 nieuwe RVV verkeersborden bij. De nieuwe borden zouden eigenlijk al op 1 januari 2015 geplaatst worden, maar dit werd tot vijf maal toe uitgesteld.

Na uitstel tot 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2017 en 1 juli 2017 staat dit keer het besluit om de nieuwe verkeersborden in te voeren vast. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.

Meer duidelijkheid
Van de veertien borden vallen er twaalf in katern F: Overige geboden en verboden. De overige twee borden behoren tot katern L: Overige informatieborden. De nieuwe verkeersborden moeten meer duidelijkheid brengen in situaties waarvoor nog geen borden bestonden, zoals rijstroken voor alleen bussen of uitwijkplaatsen voor landbouwvoertuigen als tractoren. De nieuwe borden komen voort uit een besluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Betekenis nieuwe verkeersborden
F11: Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
F12: Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u.
F13: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
F14: Einde busbaan of bus strook.
F15: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams.
F16: Einde trambaan of tramstrook.
F17: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
F18: Einde busbaan of trambaan of bus strook of tramstrook.
F19: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen.
F20: Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto’s en lijnbussen.
F21: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto’s.
F22: Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto’s.
L20: Uitwijkplaats rechts van de weg.
L21: Uitwijkplaats links van de weg.
Bijscholing RVV
Bij ons kun je de bijscholing voor het RVV volgen. Naast de wijzigingen die volgende maand gaan plaatsvinden komt ook de derde Europese rijbewijsrichtlijn aan bod. Aan het einde van deze bijscholing ben je weer goed op de hoogte van de laatste wijzigingen in het RVV. Daarnaast leer je als bekwame rijinstructeur de belangrijkste onderdelen van die wijzigingen toepassen in de dagelijkse lespraktijk.

Startdata
Best Vrijdag 30 juni 09:00 -16:00 uur 2 dagdelen
Nieuwegein Vrijdag 7 juli 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Zwolle Woensdag 12 juli 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Amsterdam Woensdag 24 aug 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Delft Woensdag 6 sept 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen
Nieuwegein Vrijdag 8 sept 09:00 – 16:00 uur 2 dagdelen