Eerste opleiding tot Rijangstinstructeur van start

De primeur is voor De VerkeersAcademie.

Op 9 mei is bij De VerkeersAcademie in Nieuwegein de eerste opleiding tot rijangstinstructeur gestart. Dit is een primeur in de Nederlandse rijschoolbranche.

Deze tweedaagse opleiding gaat in op de volgende onderwerpen:

Leerdoelen dag 1: Theorie

1.De instructeur herkent angsten als een fysiologisch verschijnsel en kan de reactie van normale lichaamsfuncties op dit verschijnsel verklaren.

2.De instructeur beseft hoe angsten zich ontwikkelen:
•lichamelijk
•cognitief
•emotioneel
•gedrag.

3.De instructeur is in staat volgens een meerstappenplan met angsten om te gaan:
•accepteren/respecteren
•het gedrag niet door angst laten bepalen.

4.De instructeur weet dat angsten zich positief en negatief kunnen ontwikkelen:
•functionele rijangst
•niet-functionele rijangst.

5.De instructeur kan onderscheid maken tussen fobie en trauma met betrekking tot de invloed die angsten hebben op functies van het menselijk lichaam.
6.De instructeur weet de verschillende vormen van (verkeers)rijangst te onderscheiden:
•paniek
•overbelasting
•trauma
•faalangst
•routinegebrek
•vaardigheid
•bijrijder
•overige angsten.

7.De instructeur kan symptomen en klachten benoemen die zich bij rijangst kunnen
ontwikkelen.

8.De instructeur kan onderzoeksmethoden en behandelingen voor rijangst benoemen.
9.De instructeur weet wanneer voor begeleiding bij rijangst moet worden doorverwezen naar een therapeut.
10.De instructeur kan uitleggen wat het G-denken inhoudt:
•gebeurtenis
•gedachte
•gevolg = gevoel en gedrag.

11.De instructeur kan ontspanningsoefeningen trainen die de leerling bij angstgevoelens tot rust kunnen brengen.

12.De instructeur kent de gedragsregels voor de begeleider:
•zorg voor veiligheid
•maak coaching voorspelbaar
•stel duidelijke regels
•veroordeel niet
•gebruik een strategie voor feedback
•communiceer relationeel
•begeleid procesgericht.

Leerdoelen dag 2: Praktijk

13.De instructeur kan een intakegesprek voeren c.q. intest hanteren.
14.De instructeur kan begeleiden bij trainingen voor rijangst, faalangst en routinevaardigheidstekorten.
15.De instructeur weet een aantal varianten van trainings- en toetsmethoden toe te passen.