De VerkeersAcademie wéér vernieuwend

De VerkeersAcademie integreert de leermethode “Rij-opleiding in Stappen” (RIS) in haar lesprogramma voor rij-instructeurs. Vernieuwend, maar met het oog op de verkeersveiligheid ook véél beter. Leerlingen van onze kandidaten hebben straks 40% meer kans om te slagen voor hun rijbewijs.

In 1971 was De VerkeersAcademie het eerste instituut in Nederland dat zich toelegde op de opleiding van rij-instructeurs. Met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

In de afgelopen periode van zo’n 40 jaar is De VerkeersAcademie vaak vernieuwend geweest. In een conservatieve branche introduceerden wij onder andere e-learning en de rijlessimulator, een simulator waarop (aankomende) rij-instructeurs hun vaardigheden trainen en verbeteren.

En wéér is De VerkeersAcademie vernieuwend.
De opleiding tot rij-instructeur wordt veranderd in de opleiding tot RIS-instructeur. RIS staat voor Rij-opleiding in Stappen. U leest daar meer over op www.CBR.nl.

In samenwerking met het CBR is ons complete lesprogramma aangepast aan de nieuwe eisen. Iedere cursist is na het voltooien van zijn opleiding bij De VerkeersAcademie RIS-instructeur.

Wij zijn ervan overtuigd zijn dat de RIS een duidelijke meerwaarde biedt aan de rij-opleiding. Er komt meer structuur in het lesprogramma. De RIS-instructeur is ook vaak creatiever en kan de leerlingen de uitdaging bieden die ze nodig hebben. De slagingskans ligt bij het rijexamen aanzienlijk hoger (64%) dan het landelijk gemiddelde (46%).

Na het behalen van het rijbewijs zijn RIS-leerlingen betere én veiligere verkeersdeelnemers. Door de reguliere opleiding te combineren met de opleiding tot
RIS-instructeur zijn onze rij-instructeurs nóg beter.

En daar is het ons om te doen. Om dankzij de beste instructeursopleiding een belangrijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

Wilt u meer weten over deze belangrijke verbetering? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 030-6042514 of info@deverkeersacademie.nl.