De VerkeersAcademie voorlopig gecertificeerde opleider SOOB

VTL heeft een certificeringsregeling voor (bedrijfs) opleiders in transport & logistiek ontwikkeld. Deze certificeringsregeling geldt sinds 1 maart 2011. De certificeringsregeling voor (bedrijfs)opleiders is ontwikkeld voor opleiders die SOOB-subsidie willen aanbieden aan bedrijven. Hierdoor kunt u bij SOOB subsidie aanvragen op onze opleiding tot (inter)nationaal transportondernemer.

VTL is door SOOB aangesteld om deze certificeringsregeling uit te voeren. Het doel van de certificeringsregeling is de kwaliteit van het opleidingsaanbod, dat door SOOB gesubsidieerd wordt, te borgen en transparant te maken.

De VerkeersAcademievoldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de voorlopige certificering. Op grond daarvan heeft VTL (http://www.vtl.nl/SOOB-subsidie.aspx) ons het certificaat ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Via www.soobsubsidiepunt.nlkunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.’